BSR lấy con người làm trọng tâm phát triển

17/05/2024 11:53 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Các phân tích chiến lược, những kinh nghiệm đúc rút được đều chỉ ra rằng giá trị lớn nhất và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ nhất mà Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) có được là tập thể người lao động mà BSR đã và đang dày công xây dựng trong suốt quá trình phát triển.

Thu hút nhân tài, phát triển tài năng

BSR chú trọng phát triển năng lực toàn diện cho người lao động (NLĐ) với mục tiêu thực hiện tốt công việc, phát triển sự nghiệp, bản thân trên các phương diện sức khỏe, tinh thần, tình cảm, kỹ năng và trí tuệ. BSR hướng đến quản trị doanh nghiệp bằng văn hóa, lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng cho mọi hoạt động quản trị.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, BSR đã nhận diện, ưu tiên thực hiện đầy đủ, chất lượng và luôn kiên trì với chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. NLĐ BSR được thụ hưởng các chương trình đào tạo nền tảng về văn hóa, về sự hình thành và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của BSR; đào tạo năng lực chuyên môn, đào tạo kỹ năng, năng lực quản lý phù hợp với vị trí làm việc, ưu tiên đào tạo cho vị trí phát triển kế tiếp, vị trí quy hoạch và tạo điều kiện tốt nhất cho chương trình phát triển bản thân (Individual Development Plan - IDP). Bên cạnh các chế độ chính sách và phúc lợi rất tốt, chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của BSR thực sự là nguồn phúc lợi có ý nghĩa rất lớn “phúc lợi tri thức” mà NLĐ nhận được ngoài các phúc lợi vật chất khác. Qua các chương trình này, NLĐ thực sự có được sự phát triển toàn diện, sự đảm bảo về chất lượng cuộc sống, phát triển sự nghiệp, bản thân.

Nhân sự BSR trao đổi, thảo luận nghiệp vụ vận hành, bảo dưỡng NMLD

BSR đã có nhiều nỗ lực phát triển nguồn nhân lực và đã đạt được những kết quả vững chắc, NLĐ BSR được đào tạo cơ bản và chuyên sâu trong nước và nước ngoài. Trong suốt thời kỳ hình thành phát triển dự án (từ năm 1997 đến 2008) và xuyên suốt 16 năm qua, BSR đã tập trung chủ yếu đào tạo theo yêu cầu pháp luật, đào tạo nội bộ, đào tạo theo yêu cầu vị trí chức danh, đào tạo tại chỗ qua công việc (OJT), huấn luyện (Coaching), kèm cặp (Mentor-Mentee), đào tạo chuyên sâu, định hướng phát triển chuyên gia, đào tạo kỹ năng, quản lý, lý luận chính trị, đào tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa bản sắc PVN/BSR với trung bình 10.000 lượt người/ năm.

Trong năm 2023, BSR đã triển khai thực hiện 141 chương trình và chuỗi chương trình đào tạo cho 13.335 lượt người và trong 4 tháng đầu năm 2024, BSR đã tổ chức đào tạo cho gần 4.000 lượt học viên với 40 chương trình, chuỗi chương trình đào tạo từ kiến thức nhập ngành đến các kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực chuyên môn và đặc biệt, đã đào tạo hơn 8.000 lượt người với 69 chủ đề nghiệp vụ chuyên môn quan trọng, thiết yếu để đảm bảo thành công cho công tác Bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần 5.

BSR đang vận hành và tiếp tục hoàn thiện các nội dung của “tổ chức học tập”,không ngừng phấn đấu đáp ứng tiêu chí về văn hóa học tập, chia sẻ tri thức, phát triển nghề nghiệp, gìn giữ và phát triển nhiệt huyết trong học tập, làm việc không biết mệt mỏi của đội ngũ NLĐ BSR.

Xây dựng, phát triển và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp

BSR tuổi 16 với “Khát vọng tiên phong” mang trong mình hệ giá trị cốt lõi: “Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả” và nền tảng văn hóa dầu khí: “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”; BSR đã và đang thể hiện rõ nét một doanh nghiệp hiện đại, thành công, từng bước phát triển bền vững. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh gần đây cho thấy năm 2022, BSR sản xuất được 7 triệu tấn sản phẩm, doanh thu đạt 168.895 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 19.027 tỷ đồng, đạt 37,1 triệu giờ công an toàn. Năm 2023, BSR sản xuất được 7,36 triệu tấn sản phẩm, doanh thu 150.073 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 17.393 tỷ đồng, đạt 42,2 triệu giờ công an toàn. Bước vào năm 2024 với những nhiệm vụ mới, BSR đã hoàn thành công tác Bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 và hiện nhà máy đang hoạt động an toàn, ổn định, hiệu quả. Tính đến ngày 11/4/2024, BSR đạt 45 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và BSR tham gia giải Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR 2023

Công tác phát triển văn hoá doanh nghiệp luôn được BSR chú trọng quan tâm, bởi văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững của doanh nghiệp. BSR đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ triển khai về văn hoá doanh nghiệp, trong đó Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban.

Chia sẻ về xây dựng văn hoá doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Văn hóa doanh nghiệp BSR cho biết, công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp là việc làm thường xuyên, lâu dài, kiên trì và bền bỉ. Việc xác định xây dựng văn hóa doanh nghiệp đi trước, định hướng, tạo đà cho sản xuất kinh doanh cùng với quản trị biến động là một trong những giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của NLĐ BSR. Vì thế BSR cần tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung về văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị, xem đây là kết quả đánh giá năng lực công tác thực tiễn của cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm. Đồng thời cần phát huy thế mạnh của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cá nhân qua các phong trào để thấm nhuần trong toàn thể cán bộ, NLĐ BSR, cụ thể thành suy nghĩ, lời nói, hành động; đồng thời lan tỏa và truyền thông mạnh mẽ các giá trị văn hóa BSR, bản sắc văn hóa người BSR đến hệ sinh thái, đến với đối tác, cộng đồng và xã hội.

Với đặc thù ngành nghề sản xuất kinh doanh, Văn hoá an toàn là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong văn hoá doanh nghiệp BSR. Là công ty quản lý và vận hành NMLD Dung Quất - Nhà máy có vai trò rất quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia nên BSR rất chú trọng xây dựng, phát triển văn hoá an toàn với nền tảng là sự cam kết của lãnh đạo về an toàn, sự thấu hiểu, sự quan tâm chia sẻ các mối nguy – rủi ro, các tác động đối với con người, môi trường và máy móc thiết bị. BSR luôn đánh giá tình hình thực tế, xây dựng, cập nhật các nguyên tắc phòng ngừa mối nguy hiểm bằng sự phản ánh liên tục sự tương thích giữa hệ thống quản trị và tình hình thực tế, thông qua hệ thống lập kế hoạch, triển khai, giám sát và điều chỉnh cho phù hợp (PDCA); thông tin được phản hồi từ người lao động thông qua hệ thống một cách chuyên nghiệp, tích cực, tận tâm, tuân thủ tuyệt đối, nhưng cũng hết sức sáng tạo của người lao động. BSR hiện đang giữ kỷ lục 45 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công, đó là thành tích kỷ lục và là niềm tự hào của người lao động về văn hóa an toàn BSR. Văn hóa an toàn không chỉ hình thành bằng hệ thống, bằng sự tuân thủ nói trên mà còn đi vào lòng người lao động nhẹ nhàng, giản dị rằng “An toàn là giá trị cốt lõi của BSR” hay “Hạnh phúc của con là mỗi chiều được đón bố mẹ đi làm về”...thông qua các kênh truyền thông, poster, hình ảnh, các chương trình văn nghệ, thơ văn và các cuộc thi được thường xuyên tổ chức.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, việc quản trị rủi ro có vai trò hết sức quan trọng, nhất là trong điều kiện môi trường kinh doanh thay đổi rất nhanh chóng, khó lường và cả nghịch lý như hiện nay. BSR đã đưa Văn hoá quản trị rủi ro thành chủ điểm cần ưu tiên và gắn liền với văn hoá doanh nghiệp, được xây dựng phù hợp với công tác đào tạo, tuyên truyền đến với các Ban chức năng, đẩy mạnh văn hóa đến toàn thể CBCNV đang làm việc tại BSR. Xây dựng văn hoá quản trị rủi ro là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, trên các quy chế, quy định, quy trình quản trị đã được BSR ban hành, BSR tiếp tục hoàn thiện hồ sơ rủi ro cho các Ban chức năng và danh mục chỉ số rủi ro chính (KRI) cụ thể tương ứng, tiến tới hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro cho Công ty.

Với kế hoạch xây dựng văn hoá quản trị rủi ro cụ thể, đây là tiền đề quan trọng để BSR sẵn sàng tiếp cận các công nghệ mới, hợp tác với các đối tác có năng lực, cam kết theo đuổi những dự án đầu tư có tính khả thi về vận hành và tài chính nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững. BSR chủ động nhận diện được các yêu cầu về ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) trong việc xây dựng các chiến lược kinh doanh, đầu tư và xây dựng các khung quản trị rủi ro phù hợp.

Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng tinh thần tạo nên giá trị doanh nghiệp, là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hơn nữa, nó chính là sức mạnh, là tài sản vô hình, là chất keo kết dính các thành viên trong doanh nghiệp, thúc đẩy họ nỗ lực, sáng tạo, đóng góp vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp và toàn nền kinh tế. Xét trên khía cạnh này, BSR đang làm rất tốt việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Từ nền tảng văn hoá doanh nghiệp, BSR đã vượt qua khó khăn và đạt được những thành quả đáng tự hào và đóng góp vào sự thành công chung của địa phương, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, phát triển nền công nghiệp của địa phương và của đất nước và lan tỏa những giá trị tích cực, nét đẹp, tạo sự chuyển hóa tích cực cho địa phương, cộng đồng và xã hội.

Thanh Hiếu

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động