Chủ nhật 09/08/2020 21:08
Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội

Công nghệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị

24/04/2020 00:00
Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính  trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, gồm 12 quận; 17 huyện và 01 thị xã; dân số năm 2019 khoảng 8.900.000 người, tốc độ gia tăng dân số lớn đạt 3%/năm; xếp thứ hai về tổng sản phẩm GDP trên toàn quốc.    
Xe quyét, hút rác tự động 

Thời gian qua, Hà Nội đã dành nhiều tâm huyết cũng như nguồn lực kinh tế cho việc nâng cao năng suất thu gom, quản lý chất thải nói chung và chất thải rắn sinh hoạt nói riêng. Tạp chí Công nghiệp môi trường giới thiệu Công nghệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, thông tin chi tiết xin đọc tại đây

 

Đọc nhiều

thu-cam-on
hoi-thao-27
ctcp-van-khoi-thanh
dai-ichi
Xem phiên bản mobile