Lấy ý kiến dự thảo 2 Thông tư về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Lấy ý kiến dự thảo 2 Thông tư về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Ngày 9/5/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến khu vực phía Nam đối với dự thảo Thông tư ban hành quy ...
Xây dựng nhiều giải pháp quản lý chất thải rắn

Xây dựng nhiều giải pháp quản lý chất thải rắn

Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025, trên 95,5% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, trên 80% chất thải rắn sinh hoạt ...
Công nghệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Công nghệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, gồm 12 quận; 17 huyện và 01 thị xã; dân số năm 2019 khoảng 8.900.000 người, tốc độ ...
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý chất thải để phòng, chống dịch

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý chất thải để phòng, chống dịch

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế và xử lý khẩu trang thải bỏ sau khi sử dụng đúng quy ...
Hà Nội: Tăng cường biện pháp thu gom, vận chuyển chất thải rắn

Hà Nội: Tăng cường biện pháp thu gom, vận chuyển chất thải rắn

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan về tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố và xử lý ...
Thiết kế lắp đặt hệ thống lật gòong tang quay phục vụ công tác thải đất đá  giếng phụ mỏ than hầm lò Núi Béo

Thiết kế lắp đặt hệ thống lật gòong tang quay phục vụ công tác thải đất đá giếng phụ mỏ than hầm lò Núi Béo

I. Mở đầu
Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Theo thống kê hiện nay, mỗi ngày tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 870 tấn và mỗi năm tăng thêm khoảng 10%, tuy nhiên, tổng ...
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ...
Phấn đấu 80% chất thải rắn sinh hoạt được xử lý để phát điện hoặc tái chế vào năm 2025

Phấn đấu 80% chất thải rắn sinh hoạt được xử lý để phát điện hoặc tái chế vào năm 2025

Trước những tồn tại trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, TP. Hồ Chí Minh đã đánh giá lại ...
Thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa tại trường học

Thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa tại trường học

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, TP Hà Nội đang thí điểm triển khai chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa. Mới đây, UBND quận Hà Đông đã ...
Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Thanh Hóa

Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa đã đặt mục tiêu, đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn (CTR) đô thị đạt 95%; tỷ lệ thu gom, xử  lý chất thải rắn nông thôn ...
Hiệu quả mô hình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”

Hiệu quả mô hình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”

Đây là mô hình do Cục Bảo vệ thực vật- Bộ Nông nghiệp & PTNT cùng Tập đoàn Lộc Trời phối hợp với 22 tỉnh, thành phía Nam xây dựng, triển khai nhằm nâng cao ...
Quảng Nam: Vẫn nóng chuyện xử lý rác thải

Quảng Nam: Vẫn nóng chuyện xử lý rác thải

Việc xử lý rác thải ở Quảng Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguy cơ dẫn đến rác thải tồn đọng tại 10 huyện thị đồng bằng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động