Thứ sáu 14/08/2020 07:26

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý chất thải để phòng, chống dịch

12/03/2020 08:51
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế và xử lý khẩu trang thải bỏ sau khi sử dụng đúng quy định, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Văn bản số 1912 chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Tăng cường biện pháp quản lý chất thải

Theo đó UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt.

ba ria vung tau tang cuong quan ly chat thai de phong chong dich
Chất thải y tế và khẩu trang thải bỏ sau sử dụng cần được thu gom, xử lý theo đúng quy định.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, để chủ động phòng ngừa dịch bệnh; đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định. Trong đó, giao cho Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc thực hiện phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở y tế theo quy định; Sở Tài nguyên & Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại của các cơ sở xử lý chất thải nguy hại và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp của các cơ sở xử lý rắn công nghiệp và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và các phòng, ban liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong việc thu gom chất thải, bảo vệ môi trường; đồng thời, thực hiện đúng các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân. Đối với những loại khẩu trang này, không có nguy cơ nhiễm bệnh thì được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, của Bộ Y tế và sau khi sử dụng phải được bỏ vào đúng nơi quy định, không được thải ra ngoài môi trường và phải được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường.

Thúy Hà
Xem phiên bản mobile