Công trình xử lý chất thải nguy hại tại làng nghề Đông Mai

10/05/2020 10:04 Quản lý nguồn thải
Thôn Đông Mai, Xã Chỉ Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên được biết đến với nghề tái chế chì từ ắc quy cũ hàng chục năm nay và nằm trong danh mục làng nghề ô nhiễm chì tồn lưu (thuộc diện làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng). Mới đây, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại cho Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai.
Khuyến khích hoạt động đầu tư, nâng cấp các cơ sở xử lý chất thải nguy hại
cong trinh xu ly chat thai nguy hai tai lang nghe dong mai

Khoảng 90% hộ gia đình trong thôn Đông Mai kiếm sống bằng nghề tái chế chì.

Theo đó, Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai được phép thực hiện dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho các chủ nguồn thải trên địa bàn toàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cơ sở xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai là Nhà máy xử lý, tái chế kim loại màu có địa chỉ tại Cụm công nghiệp làng nghề xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Các công trình bảo vệ môi trường tại Nhà máy đã được kiểm tra, xác nhận hoàn thành phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án “Nhà máy xử lý, tái chế kim loại màu tại Cụm công nghiệp làng nghề xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” gồm: Hệ thống xử lý khí thải của 02 lò nấu chì thô, công suất 1.250 kg/giờ/lò và hệ thống xử lý khí phát sinh từ nhà phá dỡ ắc quy: buồng giải nhiệt (giảm nhiệt độ bằng quạt gió), lọc bụi túi vải, rửa khí (hấp thụ sữa vôi), ống khói thải. Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sản xuất công suất 05 m 3 /ngày.đêm: bể tiếp nhận, bể trung hòa nước vôi, bể phản ứng, bể lắng, bể chứa. Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (và Quy chuẩn địa phương về nước thải công nghiệp) trước khi tuần hoàn, tái sử dụng vào mục đích sản xuất; tuyệt đối không được xả nước thải ra ngoài ngoài môi trường dưới mọi hình thức. 1-2-3-4-5-6.127.VX ( / /2019 ); Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10 m 3 /ngày.đêm. QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt (và Quy chuẩn địa phương về nước thải công nghiệp) trước khi thải ra ngoài môi trường.

Các loại chất thải nguy hại Công ty được phép xử lý, gồm: Ắc quy chì thải được xử lý phá dỡ, phân tách, thu hồi chì bằng phương pháp hỏa luyện trong lò nấu chì; tro xỉ chuyển giao cho đơn vị đủ chức năng đem đi xử lý; nước thải phát sinh đưa về hệ thống xử lý nước thải và tuần hòa tái sử dụng. Xỉ, váng bọt, tro, bụi khí thải có chứa chì và chất thải rắn, bùn thải, bã lọc có chứa chì từ quá trình xử lý khí thải được hỏa luyện trong lò nấu chì, tro xỉ chuyển giao cho đơn vị đủ chức năng đem đi xử lý; nước thải phát sinh đưa về hệ thống xử lý nước thải và tuần hoàn tái sử dụng.

Thu Nga
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động