Đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn khu vực miền Trung

25/02/2024 00:00 Phát triển ngành CNMT
Nhằm nâng cao năng lực, cung cấp hệ thống chính sách cũng như định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các mô hình kinh tế tuần hòa (KTTH) cho các địa phương khu vực miền Trung, ngày 23/02/2024, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức “Hội thảo tập huấn về kinh tế tuần hoàn khu vực miền Trung”.

Hội thảo thu hút được đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu đến từ các trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Đại học Vinh, Đại học Kinh tế quốc dân; Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An; Viện Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (BĐKH)…

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở khu vực ASEAN đưa KTTH vào Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn dưới Luật. Theo Điều 142 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã đưa ra quy định về KTTH, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hướng dẫn chi tiết về tiêu chí, cách thức áp dụng, phân công trách nhiệm và cơ chế khuyến khích áp dụng KTTH. Ngoài ra, nhiều công cụ chính sách quan trọng có vai trò điều chỉnh hành vi của người sản xuất, tiêu dùng trong nền kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện KTTH một cách toàn diện, hiệu lực và hiệu quả.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là cơ quan đầu mối được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện KTTH đến năm 2030. Theo quy định, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan và phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện KTTH cấp tỉnh phù hợp với các Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện KTTH.

Hội thảo Hội thảo tập huấn về kinh tế tuần hoàn khu vực miền Trung là cơ hội để trao đổi, thảo luận đóng góp hiệu quả cho quá trình xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch hành động thực hiện KTTH cấp tỉnh phù hợp với Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện KTTH ở Việt Nam trong thời gian tới. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường mong muốn nhận được không chỉ các đóng góp, chia sẻ ngay tại Hội thảo mà còn tới sau Hội thảo để có thể có cái nhìn khách quan, tổng hợp qua đó định hướng việc phát triển KTTH ngày càng có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được chia sẻ về tổng quan, khung chính sách, pháp luật về KTTH ở Việt Nam cũng như mục tiêu tổng quát của Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện KTTH; các mục tiêu cụ thể được đề xuất theo từng giai đoạn 2025 và 2030. Bên cạnh đó, cũng thông tin thêm về các ngành lĩnh vực trọng tâm được lựa chọn thực hiện KTTH, bao gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; năng lượng; khai thác khoáng sản và chế biến khoáng sản; công nghiệp chế biến tạo; hóa chất; xây dựng và giao thông vận tải; quản lý chất thải; lĩnh vực trung gian, cộng sinh; hỗ trợ thực hiện KTTH…

Cũng tại Hội thảo, Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An đã báo cáo về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo số liệu thống kê, tổng CTRSH phát sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước tính khoảng 1.486,12 tấn/ngày, trong đó, lượng CTRSH tại khu vực đô thị là 552,46 tấn/ngày, tại khu vực nông thôn 933,66 tấn/ngày. Tổng lượng CTRSH được thu gom khoảng 1.121,36 tấn/ngày đạt 75,4% (trong đó, tại đô thị 533,01 tấn/ngày đạt 96,5%, nông thôn 588,35 tấn/ngày đạt 63%). Về công tác phân loại CTR tại nguồn trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn chưa được thực hiện, gây lãng phí tài nguyên, kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý. Mặc dù, tỷ lệ thu gom CTR trên địa bàn tỉnh có tăng lên, nhưng nhìn chung trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển hiện nay vẫn còn thiếu, cũ kỹ, lạc hậu, công suất hoạt động thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu. Cũng chính từ thực tế này, có thể nhận thấy tỉnh Nghệ An cũng còn nhiều khó khăn, bất cập trong việc thực hiện KTTH.

Theo đó, ngành, lĩnh vực trọng tâm cần chú trọng thực hiện KTTH trên địa bàn tỉnh Nghệ An là nông nghiệp và quản lý chất thải. Đối với ngành nông nghiệp, thực hiện KTTH giúp nông dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hạn chế tối đa những rủi ro về đầu ra.

Xuất phát từ nhu cầu của địa phương, đại diện các đại biểu đến từ các trường Đại học, Viện Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu cũng chia sẻ về một số ứng dụng tốt về áp dụng KTTH trong lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Nghệ An; Mô hình nông nghiệp theo hướng KTTH ở khu vực nông thôn Bắc Trung bộ; Một số kết quả đánh giá KTTH ở các cấp độ tại Việt Nam; Giới thiệu phần mềm hỗ trợ quản lý và khai thác Bộ chỉ tiêu giám sát KTTH cấp tỉnh…

Để thực hiện tốt về áp dụng KTTH trong ngành nông nghiệp nói riêng và các ngành khác nói chung, không chỉ tỉnh Nghệ An mà các tỉnh khu vực miền Trung cần tích cực, chủ động nghiên cứu, ban hành chính sách tạo động lực để các địa phương, doanh nghiệp và người dân đầu tư vào KTTH bên cạnh việc có kế hoạch, chính sách hỗ trợ về vốn, công nghệ, thị trường; hướng dẫn doanh nghiệp, người dân thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị theo từng chu trình: Sản xuất - phân phối - tiêu dùng - tái chế; sản xuất - chế biến (tái chế) - phân phối - tiêu dùng (sản xuất).

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động