Đề nghị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh điều chỉnh lại kết luận về hoạt động tác nghiệp báo chí tại Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

07/02/2024 10:49 Tạp chí
Tạp chí Công nghiệp môi trường không cử phóng viên đi tác nghiệp nhưng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh kết luận là phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan đang công tác; kết luận này không phù hợp theo Luật Báo chí số 103/2016/QH13 và có ảnh hưởng đến Tạp chí Công nghiệp môi trường.

Chiều tối ngày 06/2/2023, Phóng viên Vũ Đình Thắng đã điện thoại báo cáo trực tiếp với Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp môi trường toàn bộ nội dung sự việc có liên quan đến Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, Phóng viên Vũ Đình Thắng đã gửi Biên bản làm việc do Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh lập. Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp môi trường đã yêu cầu Phóng viên Vũ Đình Thắng viết lại tường trình toàn bộ sự việc có liên quan.

Buổi tối cùng ngày, Báo Hà Tĩnh đã đăng tin: Xử phạt 1 phóng viên hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trên cơ sở các nội dung thu nhận, Tạp chí Công nghiệp môi trường đã có văn bản gửi Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh, trong đó có một số nội dung như sau:

Thứ nhất, Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp môi trường không cử Phóng viên Vũ Đình Thắng đi tác nghiệp tại Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, ông Vũ Đình Thắng đã sử dụng chức danh là phóng viên Tạp chí Công nghiệp môi trường để liên hệ với chị Hà - Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh trao đổi thông tin việc xe ô tô biển xanh, sử dụng còi hú, đèn ưu tiên tại sân bay Vinh.

Thứ hai, Luật Báo chi số 103/2016/QH13 quy định: Hoạt động báo chí là hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí; cung cấp thông tin và phản hồi thông tin cho báo chí; cải chính thông tin trên báo chí; xuất bản, in, phát hành báo in; truyền dẫn báo điện tử và truyền dẫn, phát sóng báo nói, báo hình (Khoản 2, Điều 3); như vậy, cung cấp thông tin và phản hồi thông tin cho báo chí mới là hoạt động báo chí, và hoạt động này phải bắt đầu từ chủ trương của cơ quan báo chí, đón nhận thông tin là cơ quan báo chí. Gắn với sự việc đã diễn ra tại Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Công nghiệp môi trường không cử Phóng viên Vũ Đình Thắng đi tác nghiệp, cá nhân ông Vũ Đình Thắng đã liên hệ với chị Hà - Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh để cung cấp thông tin cho ông Thắng và cá nhân khác có liên quan.

Thứ ba, từ quy định và thực tế sự việc diễn ra tại Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Công nghiệp môi trường thấy rằng: 1) Việc ông Vũ Đình Thắng tự ý liên hệ với chị Hà - Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh để được nhận thông tin theo quan điểm cá nhân của ông Thắng không được coi là một hoạt động báo chí; 2) Hành vi của ông Vũ Đình Thắng có nhiều nét tương đồng với việc "lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên can thiệp, cản trở hoạt động đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân” (mục b, khoản 2, Điều 6, Nghị định Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản).

Trên tinh thần phải xử lý nghiêm các vi phạm của nhà báo, phóng viên (nếu có) và không để ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cơ quan báo chí, Tạp chí Công nghiệp môi trường đề nghị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh có điều chỉnh về kết luận đã ghi trong biên bản làm việc liên quan đến hoạt động tác nghiệp báo chí tại Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh.
NH
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động