Thứ bảy 18/01/2020 22:39

Đề xuất miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 10 năm

16/10/2019 16:00
Nhằm hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân, giúp cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp, Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam
de xuat mien giam thue su dung dat nong nghiep 10 nam

Chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp góp phần khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

Theo Bộ Tài chính, tổng kết đánh giá hơn 15 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) thời gian qua cho thấy chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Nghị quyết quy định về các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Cụ thể, sẽ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm mà chưa chuyển sang thuê đất; đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối; đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ nghèo, cộng đồng dân cư; đất nông nghiệp cho các đối tượng: a) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất; b) Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; c) Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. Tổ chức được Nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai; trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế.

Thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Nghị quyết này từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2030.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile