Đồng chí Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương

08/04/2021 15:24 Tăng trưởng xanh
Ngày 08/4/2021, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước đó, vào chiều 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách 14 thành viên Chính phủ để Quốc hội phê chuẩn. Trong đó, đồng chí Nguyễn Hồng Diên được trình phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các đồng chí vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm sáng ngày 08/4/2021. - Ảnh: VGP

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên:

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG DIÊN

Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương lao động hạng Ba (năm 2006); Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2011); Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2017); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2000, 2008, 2014, 2016); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Từ tháng 7/1982 đến tháng 7/1985:

Bí thư Chi đoàn thôn Tịnh Xuyên, Phó Bí thư Đoàn xã Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Hưng Hà khóa VII, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thái Bình khóa X.

Từ tháng 8/1985 đến tháng 7/1986:

Sinh viên khóa Cao cấp IV - Trường đoàn Cao cấp Trung ương Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư đoàn khóa cao cấp IV.

Từ tháng 8/1986 đến tháng 8/1991:

Sinh viên Đại học Thanh niên Liên xô. Bí thư Đoàn trường, Phó Bí thư, Quyền Bí thư Thành đoàn lưu học sinh TP Matxcơva - Liên Xô.

Từ tháng 9/1991 đến tháng 10/1991:

Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Từ tháng 10/1991 đến tháng 5/1992:

Cán bộ tổng hợp Tỉnh đoàn Thái Bình.

Từ tháng 5/1992 đến tháng 02/1996:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XII.

Từ tháng 02/1996 đến tháng 12/2000:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XV, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XII, XIII; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI, VII; Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa III, IV; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa I; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình khóa XIX, XX.

Từ tháng 12/2000 đến tháng 3/2003:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XV, XVI; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIII.

Từ tháng 9/2001 đến tháng 7/2002:

Học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Từ tháng 3/2003 đến tháng 9/2005:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XVI, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư khóa XII, XIII, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vũ Thư khóa XVII. Tổ trưởng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIV - khu vực Vũ Thư.

Từ tháng 10/2005 đến tháng 02/2007:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVII, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vũ Thư khóa XVII. Tổ trưởng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIV - khu vực Vũ Thư.

Từ tháng 02/2007 đến tháng 9/2010:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVII, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình. Tổ trưởng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIV - khu vực Vũ Thư.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 5/2011:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII.

Từ tháng 6/2011 đến tháng 3/2015:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV.

Từ tháng 3/2015 đến tháng 9/2015:

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 01/2016:

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XIX; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 01/2016 đến tháng 5/2016:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2018:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình.

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2018:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình.

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 4/2020:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI.

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 01/2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Từ tháng 02/2021 đến nay:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Tham gia Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Bộ trưởng Bộ Công Thương.nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Pv
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động