Dự thảo Nghị định xử lý vi phạm pháp luật tài nguyên môi trường biển

27/09/2019 16:38 Tác động môi trường
Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về nhận chìm và phòng ngừa sự cố môi trường biển trong giai đoạn nhận chìm ở biển vừa được Bộ TN&MT trình Chính phủ và lấy ý kiến góp ý.
Hàng hải lo ứng phó sự cố tràn dầu ở Việt Nam Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Quân và dân Nam Định chung tay bảo vệ môi trường biển

Theo đó, Dự thảo Nghị định đề xuất xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp, cung cấp không đầy đủ; hoặc cung cấp không trung thực dữ liệu, thông tin về hoạt động nhận chìm ở biển khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, thực hiện không đúng chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động nhận chìm theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa sự cố môi trường biển trong quá trình hoạt động nhận chìm ở biển.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển, hoặc hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nhận chìm ở biển, hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển, hồ sơ trả lại giấy phép nhận chìm ở biển đối với các trường hợp phải cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại giấy phép nhận chìm ở biển theo quy định.

du thao nghi dinh xu ly vi pham phap luat tai nguyen moi truong bien
Ảnh minh họa

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp khắc phục sự cố môi trường biển trong quá trình hoạt động nhận chìm ở biển của mình gây ra. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi không bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hoạt động nhận chìm ở biển không đúng quy định của mình gây ra. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1 tỉ đồng đối với hành vi nhận chìm ở vùng biển Việt Nam đối với vật, chất nhận chìm phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, hình thức xử phạt bổ sung đối với một số trường hợp vi phạm sẽ là đình chỉ hoạt động nhận chìm có thời hạn đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 2, 4, 5 điều này.

Trong trường hợp vi phạm về thực hiện nhận chìm ở biển khi không có giấy phép nhận chìm ở biển sẽ phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi nhận chìm vật, chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 lần đến 1,5 lần; phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi nhận chìm vật, chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 lần đến 3 lần; phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi nhận chìm vật, chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 3 lần đến 5 lần; phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với hành vi nhận chìm vật, chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 lần đến 10 lần; phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với hành vi nhận chìm vật, chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật lớn hơn 10 lần.

Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm khi không có giấy phép nhận chìm ở biển mà vị trí nhận chìm thuộc khu vực đã được phê duyệt hoặc quy hoạch.

Phạt tiền từ 450.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm khi không có giấy phép nhận chìm ở biển nhưng vật, chất không thuộc danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển mà có hàm lượng các thông số trong thành phần vật, chất nhận chìm nhỏ hơn giới hạn cho phép.

Phạt tiền với hành vi thực hiện nhận chìm khi không có giấy phép nhận chìm ở biển nhưng vật, chất không thuộc danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển mà có hàm lượng một trong các thông số trong thành phần vượt quy chuẩn kỹ thuật, như sau: Phạt tiền từ 550.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với hành vi nhận chìm vật, chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 lần đến 1,5 lần; phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 650.000.000 đồng đối với hành vi nhận chìm vật, chất mà có hàm lượng một trong các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 lần đến 3 lần.

Đông Hải
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động