Giám sát các bãi rác thải trên toàn quốc bằng công nghệ viễn thám

27/07/2021 14:27 Quản lý nguồn thải
Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa xây dựng Dự án “Giám sát các bãi rác thải trên toàn quốc bằng công nghệ viễn thám”.

Theo Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh, công nghệ viễn thám sẽ là công cụ hữu hiệu để giám sát các bãi rác thải trên toàn quốc. Đây cũng là công cụ giúp nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, góp phần quản lý, quy hoạch khu xử lý, bãi chôn lấp rác và các khu vực nhạy cảm với môi trường.

Theo đó, công nghệ viễn thám là ngành công nghệ cao, được tích hợp từ nhiều ngành khoa học công nghệ khác nhau, ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả thiết thực trong nhiều lĩnh vực.

giam sat cac bai rac thai tren toan quoc bang cong nghe vien tham
Ảnh minh họa

Dự án được xây dựng dựa trên công nghệ viễn thám, theo đó dữ liệu từ trạm thu ảnh viễn thám của Đài Viễn thám Trung ương có khả năng cung cấp dữ liệu lâu dài và liên tục nên công tác vận hành hệ thống và cập nhật thông tin có tính lâu dài. Dự án hoàn thành sẽ giúp giảm chi phí trong việc cập nhật thông tin dữ liệu, mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài. Dự án sẽ giúp nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải sinh hoạt nói riêng, góp phần cung cấp thông tin, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, quy hoạch bãi rác, khu xử lý, bãi chôn lấp rác.

Đại diện Cục Viễn thám quốc gia cũng cho biết, công nghệ viễn thám có tính đa thời gian, độ phủ rộng, độ phân giải không gian tốt sẽ là công cụ hữu hiệu để giám sát các bãi rác thải trên toàn quốc. Công nghệ viễn thám có các dữ liệu lịch sử giúp làm đầy đủ hơn thông tin về các bãi rác từ khi hình thành, quá trình hoạt động trong quá khứ cũng như hiện tại.

Dữ liệu ảnh viễn thám phủ trùm toàn quốc cho phép cung cấp rất nhiều thông tin giá trị phục vụ công tác quản lý chất thải như: vị trí bãi rác, bãi tập kết rác thải, biến động, trạng thái về diện tích của bãi rác, các bãi chôn lấp, các công trình trong bãi rác và lớp phủ các khu vực lân cận trong tầm ảnh hưởng môi trường của bãi rác. Dữ liệu ảnh viễn thám cũng giúp các nhà khoa học, nhà quản lý có được thông tin về hiện trạng của các khu vực nhạy cảm với môi trường như: các khu công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề. Bên cạnh đó, dữ liệu ảnh viễn thám còn tăng cường khả năng giám sát việc thực hiện quy hoạch bãi rác, bãi chôn lấp chất thải rắn, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý chất thải rắn của quốc gia và địa phương.

Ngoài ra, công nghệ viễn thám còn cho phép theo dõi diễn biến, hiện trạng bãi rác chôn lấp, bãi thải, các nhà máy, khu vực khai thác khoáng sản sau khi đóng cửa phục vụ công tác quản lý quá trình cải tạo, xử lý môi trường.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ viên thám trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu tập trung vào nhóm giải pháp cung cấp cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý Nhà nước về hoạt động viễn thám; cải tiến quy trình công nghệ theo hướng tự động hóa ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, tăng cường đầu tư để hoàn thiện hệ thống thiết bị viễn thám trên vệ tinh; mạng lưới trạm thu viễn thám; hệ thống lưu trữ và xử lý, cơ sở dữ liệu viễn thám; mạng lưới truyền dẫn dữ liệu viễn thám../.

Trần Chiến
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động