Thứ bảy 03/12/2022 14:00
Dòng sự kiện

Giới thiệu sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới

17/11/2022 14:00
Ngày 17/11, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ)" và tiếp nhận tài liệu lưu trữ về Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 11/6/2008), tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, là một người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Đồng chí là một tấm gương mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta.

Giới thiệu sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới

Cuốn sách “Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ)”

Với tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo, với quyết tâm đổi mới, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tác phong sâu sát, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn tìm tòi, trăn trở, bám sát thực tiễn cách mạng, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức đường lối đổi mới.

Để ghi lại những dấu ấn nổi bật và những đóng góp của đồng chí Võ Văn Kiệt trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ).

Cuốn sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới" tuyển chọn các tài liệu lưu trữ phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao. Các bài viết, bài phát biểu, thư, điện… của đồng chí Võ Văn Kiệt thể hiện rõ tư duy đổi mới cùng những quyết định lớn, những ý kiến chỉ đạo của đồng chí đối với tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, lực lượng xã hội, bao quát hầu như mọi vấn đề cấp thiết của đất nước, phản ánh tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén của đồng chí nhằm khơi dậy và phát huy tiềm lực, khả năng của các vùng, miền chung sức, đồng lòng tiến hành công cuộc đổi mới thắng lợi.

Khi nói về cuốn sách, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nói: “Xuất bản cuốn sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) là một việc làm rất có ý nghĩa, góp phần tri ân công lao của đồng chí Võ Văn Kiệt với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta… Cuốn sách là nguồn tư liệu quý, giúp cho bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ, Đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt – một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách dày hơn 800 trang, khổ 16 x 24 cm. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, được sắp xếp theo trình tự thời gian, phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo về con đường xây dựng và phát triển đất nước, những thay đổi có tính bước ngoặt, đột phá, đem lại những thắng lợi lớn đối với cách mạng Việt Nam. Phần I: Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực kinh tế. Phần II: Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực văn hóa – xã hội. Phần III: Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong hoạt động ngoại giao.

Cuốn sách là sự tri ân của các thế hệ hiện nay đối với công lao, đóng góp của đồng chí Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tư duy đổi mới, sáng tạo của thế hệ trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay; giúp các nhà lãnh đạo, quản lý đúc rút kinh nghiệm, vận dụng vào quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, góp công sức của mình cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh.

Một số tài liệu thuộc tuyển tập và tài liệu tiêu biểu từ kho lưu trữ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã được trân trọng gửi tới gia đình Cố Thủ tướng. Đây là những hình ảnh, tài liệu có giá trị phản ánh quá trình gần 70 năm hoạt động cách mạng của đồng chí.

Tại Lễ giới thiệu sách, Trung tâm vinh dự được tiếp nhận những hình ảnh quý về Thủ tướng từ nhà nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo – người đã tháp tùng và ghi lại những hoạt động của Thủ tướng những năm đầu đổi mới đất nước. Trung tâm mong muốn và hy vọng tiếp tục được sưu tầm, tiếp nhận tài liệu về Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ gia đình nói riêng và của các cơ quan, tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước nói chung để làm phong phú thêm nguồn tài liệu thuộc Phông Lưu trữ quốc gia Việt Nam hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Sau khi xuất bản, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã trân trọng gửi tới gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt cuốn sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ)". Cuốn sách hiện đang được trưng bày tại không gian triển lãm Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt “Vườn ông Sáu Dân” tại Vĩnh Long - quê hương đồng chí Võ Văn Kiệt.

Nhật Quang
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động