Hà Nội: Giải quyết bài toán về chênh lệch tiền lương và nhiên liệu các gói thầu vệ sinh môi trường

10/04/2023 08:01 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ngày 01/3/2023, tại trụ sở UBND Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã chủ trì cuộc họp về việc xem xét giải quyết kiến nghị của các nhà thầu duy trì vẹ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
Hà Nội: Giải quyết bài toán về chênh lệch tiền lương và nhiên liệu các gói thầu vệ sinh môi trường
Ảnh minh họa

Dự họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng UBND Thành phố, Thanh tra Thành phố, các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Liên sở: Xây dựng – Tài chính (văn bản 195/BCLS: XD-TC ngày 25/8/2022), ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải kết luận, chỉ đạo như sau:

Thống nhất về nguyên tắc thanh toán chênh lệch tiền lương đối với các gói thầu VSMT giai đoạn 2017-2020 theo đề nghị của Liên sở và Thanh tra Thành phố. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát quy định pháp luật về đấu thầu về điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh đơn giá trong đó có phương pháp, công thức tính điều chỉnh để xây dựng phương án giá điều chỉnh, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố đảm bảo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 3/2023.

Cùng với đó, đối với các gói thầu VSMT giai đoạn 2021 – 2023, việc thống nhất về nguyên tắc thanh toán chênh lệch tiền lương, nhiên liệu giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan xây dựng đơn giá vệ sinh môi trường điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND Thành phố quyết định, báo cáo UBND Thành phố trước 20/4/2023.

Giang Nam
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động