Thứ năm 05/08/2021 09:29

Hà Tĩnh: Giảm quan trắc thành phần môi trường phóng xạ

19/12/2020 09:44
Chương trình quan trắc và giám sát chất lượng môi trường Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025 vừa được UBND tỉnh phê duyệt có một số thay đổi so với giai đoạn 2016 – 2020 về thành phần, thông số và tần suất quan trắc.
Hà Nội – Tăng cường năng lực quan trắc chất lượng môi trường
ha tinh giam quan trac thanh phan moi truong phong xa
Cán bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện quan trắc thành phần không khí xung quanh khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh.

Quan trắc môi trường là hoạt động theo dõi, giám sát chất lượng môi trường định kỳ thông qua các chỉ tiêu về tính chất vật lý và hóa học của thành phần môi trường. Quá trình đo lường sẽ cung cấp các đánh giá cần thiết về những tác động và chuyển biến của môi trường ở từng khoảng thời gian khác nhau.

Mục đích của việc thực hiện quan trắc môi trường nhằm phân tích môi trường đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động như thế nào đến môi trường. Từ đây cung cấp các số liệu, thông tin cần thiết về tình trạng môi trường phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách…

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Chương trình quan trắc và giám sát môi trường giai đoạn 2021- 2025. Theo đó, chương trình quan trắc và giám sát chất lượng môi trường Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025 có một số thay đổi về: thành phần, thông số và tần suất quan trắc so với 5 năm trước.

Cụ thể, giai đoạn 2016 – 2020 có 7 thành phần môi trường được quan trắc là nước mặt, nước dưới đất, nước biển ven bờ, không khí xung quanh và tiếng ồn, đất, trầm tích, phóng xạ với 286 vị trí, còn giai đoạn 2021 – 2025 sẽ giảm quan trắc thành phần môi trường phóng xạ và giảm 78 vị trí quan trắc. Bên cạnh đó, thông số quan trắc và tần suất quan trắc các thành phần môi trường cũng có sự biến động.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile