Hải Dương: Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng quan trắc môi trường tự động

29/02/2024 12:17 Hạ tầng bảo vệ môi trường
Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục đã phát huy hiệu quả cao trong kiểm soát chất lượng nguồn thải, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Nhằm thực hiện tốt các chủ trương về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, tỉnh Hải Dương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể trong năm 2023. Các giải pháp cơ bản đã mang lại hiệu quả, trong đó việc yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định trong Luật Bảo vệ môi trường đã và đang đi vào quy củ, nề nếp và mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp nói riêng và kinh tế của tỉnh nói chung. Năm 2024, tỉnh tiếp tục rà soát và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện lắp đặt và kết nối, truyền số liệu quan trắc môi trường trực tiếp đến cơ quan chuyên môn cũng như tăng cường các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh nhằm hướng đến chuyển đổi số toàn diện ngành Tài nguyên và Môi trường của tỉnh.

Tăng cường đầu tư hệ thống quan trắc môi trường không khí

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các cơ sở có nguồn thải lớn phải thực hiện lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục
Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các cơ sở có nguồn thải lớn phải thực hiện lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 54 trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục truyền số liệu về sở và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, UBND tỉnh đã đầu tư lắp đặt 10 trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường không khí xung quanh tại 71 vị trí thuộc các khu vực có nhiều nguồn phát sinh khí thải. Tần suất quan trắc là 4 lần/năm.

Qua quản lý theo dõi kết quả quan trắc môi trường từ các nguồn dữ liệu trên cho thấy, các thông số phân tích môi trường không khí cơ bản đều đạt quy chuẩn môi trường cho phép. Có một số vị trí quan trắc tại một số làng nghề, đặc biệt là làng nghề mộc và một số tuyến đường có mật độ giao thông cao có thông số bụi vượt quy chuẩn môi trường...

Để đảm bảo số liệu quan trắc đầy đủ, chính xác, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng các trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường không khí khoong chỉ tại các khu vực có nguồn phát sinh khí thải lớn như các nhà máy, khu công nghiệp… mà hướng đến lắp đặt các hệ thống này trên toàn địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt việc đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, hiện nay có 34 doanh nghiệp có nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt 82 trạm quan trắc tự động, trong đó có 28 trạm quan trắc nước thải và 54 trạm quan trắc khí thải. Dữ liệu quan trắc môi trường tự động của 82 trạm này được truyền về trạm Trung tâm Điều hành và quản lý cơ sở dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả theo dõi, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường tự động của 82 trạm quan trắc trong năm 2023 cho thấy, cơ bản các thông số quan trắc truyền về sở ổn định. Các nguồn xả thải lớn của các doanh nghiệp cơ bản đã được theo dõi, kiểm soát, giảm tình trạng phát sinh sự cố xả thải của các doanh nghiệp. Tại một số doanh nghiệp, có những thời điểm có thông số vượt quy chuẩn môi trường cho phép, mất kết nối số liệu về sở hoặc có số liệu bất thường. Cán bộ theo dõi, quản lý đã trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp và yêu cầu kiểm tra, khắc phục kịp thời.

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trên địa bàn tỉnh còn 9 doanh nghiệp thuộc đối tượng phải thực hiện lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục. Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát và đôn đốc các doanh nghiệp này thực hiện lắp đặt và kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến cơ quan chuyên môn, chậm nhất là ngày 31/12/2024 theo quy định.

Việc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng quan trắc môi trường tự động là một trong những bước tiến quan trọng trong chủ động dự báo tình hình, bám sát thực tiễn và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên - môi trường, đóng góp quan trọng cho ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững trong thời gian tới.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động