Hải Phòng: Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện

07/06/2024 09:43 Hạ tầng bảo vệ môi trường
Nhằm nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đi cùng với bảo vệ môi trường, UBND thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Vị trí dự kiến xây dựng Nhà máy
Vị trí dự kiến xây dựng Nhà máy

Với quan điểm phát triển kinh tế- xã hội gắn với bảo vệ môi trường, Hải Phòng đã và đang tạo lập được một môi trường đầu tư bền vững, thúc đẩy thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư FDI, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố. Trong 5 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp trong các KCN, KKT Hải Phòng hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Doanh thu ước đạt 341.490 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm; xuất khẩu ước đạt 10.855 triệu USD, đạt 42% kế hoạch năm; nhập khẩu: ước đạt 8.885 triệu USD, đạt 42% kế hoạch năm; nộp ngân sách ước đạt 4.955 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm.

Trong thời gian tới, Thành phố Hải Phòng sẽ lựa chọn được nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại huyện Đình Vũ, quận Hải An, TP. Hải Phòng. Với hy vọng các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, Thành phố kêu gọi các nhà thầu tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, hiệu quả xây dựng hồ sơ mời thầu và tổng hợp, phân loại hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghiệp đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An có tổng mức đầu tư 2.499 tỷ đồng, với mục tiêu là xử lý 1.000 tấn rác sinh hoạt/ngày và phát điện khoảng 20MW. Ngày 10/4/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có Văn bản số 1541/BQL-QLĐT báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện các thủ tục hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An.

Ban Quản lý KKT Hải Phòng đã đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia theo quy định và đang thực hiện các thủ tục để lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn; các đơn vị quan tâm, nghiên cứu có thể tham khảo thông tin theo đường link: https://s.net.vn/cXCE

Hải Phòng kỳ vọng đây sẽ là một dự án mang tính đột phá, chiến lược nhằm kiến tạo một Hải Phòng xanh, năng động, phát triển bền vững.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động