Thứ bảy 03/12/2022 12:39
Dòng sự kiện

Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu nano thân thiện môi trường

18/01/2020 14:59
“Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu nano từ nguồn polyme sinh học, ứng dụng trong sản xuất bao bì đặc biệt, thân thiện môi trường” là Đề tài khoa học công nghệ cấp bộ do Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô thực hiện nhiệm vụ Dự án sản xuất thử nghiệm.
Công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000m3/năm
hoan thien cong nghe san xuat vat lieu nano than thien moi truong
Công nghệ và mô hình thiết bị chế tạo vật liệu nano trên nền nanocellulose và nanochitosan.

Mục tiêu của Đề tài, nhằm xây dựng được quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất vật liệu tráng phủ trên nền nanocellulose và nanochitosan; ứng dụng vât liệu nano tráng phủ cho sản xuất bao bì đặc biệt (thực phẩm và dược phẩm); đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và môi trường.

Trong thời gian 02 năm 2020-2021, Nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện các nội dung chủ yếu sau: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ và mô hình thiết bị chế tạo vật liệu nano trên nền nanocellulose và nanochitosan, ứng dụng cho tráng phủ bao bì giấy; Ứng dụng vật liệu tráng phủ trong sản xuất bao bì đặc biệt, đạt yêu cầu chất lượng tương đương sản phẩm nhập khẩu.

Dự kiến kết quả của Đề tài sẽ bao gồm:Quy trình công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệu tráng phủ trên nền nanocellulose và nanochitosan; 500 kg nanocellulose và nanochitosan thương phẩm; 1.000 tấn bao bì giấy đặc biệt tráng phủ vật liệu nano, có tính kháng ẩm, kháng khuẩn, đựng được chất lỏng, tăng thời gian bảo quản sản phẩm.

Về mặt hiệu quả khoa học và công nghệ, Đề tài sẽ giúp làm chủ được công nghệ sản xuất vật liệu nano, có ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghệ vật liệu, công nghệ sinh học, môi trường. Về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội, tạo ra sản phẩm mới, là hóa chất công nghệ cao từ nguồn nguyên liệu trong nước, đáp ứng nhu cầu thị trường về bao bì đặc biệt, giảm nhập khẩu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên và giá trị công nhiệp ngành sản xuất bao bì.

Thúy Hà
Xem phiên bản di động