Thứ hai 26/07/2021 08:49

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường thực thi Hiệp định CPTPP và EVFTA

09/09/2020 10:06
Việt Nam hiện là thành viên của hai Hiệp định - Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Hai Hiệp định này có nhiều điều khoản liên quan đến tài nguyên và môi trường mà Việt Nam cần tuân thủ. Để triển khai hai Hiệp định này, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã đưa ra kế hoạch nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.
Báo cáo về việc phê chuẩn và thực thi Hiệp định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)
hoan thien phap luat ve bao ve moi truong thuc thi hiep dinh cptpp va evfta

Các nội dung tài nguyên môi trường nhằm thực thi hai Hiệp định như sau:

Hiệp định CPTPP: i) Bảo vệ tầng ô zôn: Hợp tác trong kiểm soát chất làm suy giảm tầng ô zôn; năng lượng sạch; giao thông bền vững; chống suy thoái rừng... ii) Đa dạng sinh học: Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học; kiểm soát, loại trừ các sinh vật ngoại lai xâm lấn... iii) Môi trường biển: Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường từ tàu biển, đánh bắt hải sản quá mức, bảo tồn dài hạn các loài cá mập, rùa biển, chim biển... iv) Dịch vụ môi trường: Các quốc gia cố gắng giải quyết bất kỳ rào cản tiềm tàng nào đối với thương mại hàng hóa và dịch vụ môi trường.

Hiệp định EVFTA: i) Biến đổi khí hậu: Hợp tác thúc đẩy thị trường các-bon; tăng cường tiết kiệm năng lượng, công nghệ giảm phát thải và năng lượng tái tạo; ii) Đa dạng sinh học: Thúc đẩy thương mại hàng hóa, lâm sản bền vững, tiến tới loại bỏ buôn bán gỗ trái phép; trao đổi thông tin chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học; iii) Quản lý biển: Tuân thủ Công ước về Luật Biển; đấu tranh chống lại việc đánh bắt cá bất hợp pháp (IUU), phát triển ngành nuôi trồng thủy sản bền vững; iv) Đầu tư hướng đến phát triển bền vững: Thúc đẩy thương mại và đầu tư liên quan đến giảm thiểu biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng.

Kế hoạch hoàn thiện chính sách phù hợp với hai Hiệp định, gồm:  Nội luật hóa các cam kết, nghĩa vụ trong hai Hiệp định; Rà soát, đề xuất Sửa đổi Luật Đa dạng sinh học; Xây dựng chính sách, pháp luật thúc đẩy thương mại, đầu tư...; Hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm khác; Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường; Đánh giá tác động 2 Hiệp định và đề xuất sửa đổi chính sách.

Mai Hoa

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile