Thứ hai 20/01/2020 19:06

Hoàn thiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải chăn nuôi

28/02/2019 21:50
Ngày 26/02, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp rà soát, hoàn thiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải chăn nuôi. Tham dự cuộc họp có đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Chăn nuôi Việt Nam, Tổng cục Môi trường cùng các chuyên gia và đại diện một số doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi QCVN 62-MT:2016/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, trong thời gian qua đã góp phần tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm nước thải ngành chăn nuôi, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc áp dụng Quy chuẩn này vào điều kiện thực tiễn chăn nuôi ở nước ta còn có một số bất cập. Việc xử lý nước thải chăn nuôi nhằm đạt Quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT đòi hỏi chi phí xử lý môi trường rất lớn cho các chủ trang trại, doanh nghiệp và khó khăn trong việc tận dụng nước thải chăn nuôi đã qua xử lý làm phân bón hữu cơ, giúp tăng thu nhập cho người dân thông qua giảm sử dụng phân bón vô cơ.


Toàn cảnh cuộc họp

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cũng như hội nhập quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. So với Quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT, dự thảo Quy chuẩn mới đã có nhiều chỉnh sửa, làm rõ các khái niệm để phù hợp với phạm vi, đối tượng và khái niệm được quy định tại Luật Chăn nuôi 2018; để tránh những cách hiểu khác nhau trong thực tế.
Trong đó, Dự thảo Quy chuẩn mới đã bổ sung, cập nhật các tiêu chuẩn đối với các phương pháp thử tương ứng với các thông số đã quy định trong dự thảo Quy chuẩn, bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế.
Dự thảo Quy chuẩn mới dự kiến điều chỉnh giá trị BOD5 và giá trị COD tương đương với tiêu chuẩn của các nước trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo với hiện trạng công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi hiện có; nếu các cơ sở chăn nuôi vận hành đúng quy trình, quy mô, công suất thì nước thải đầu ra hoàn toàn có thể đạt yêu cầu theo quy định trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu các ý kiến của Đại biểu Quốc hội, của cộng đồng và các nhà khoa học để xây dựng dự thảo Quy chuẩn lần này tiệm cận với thực tế của đất nước; đối với nhà sản xuất, công nghệ xử lý nước thải và xu hướng chung của thế giới và trong nước, đảm bảo cho sự phát triển của nhà sản xuất và đảm bảo sự an toàn về môi trường của người tiêu dùng và cộng đồng.

 Mai Lan
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile