Hướng dẫn sử dụng tro, xỉ phát sinh từ đốt than đá để san lấp mỏ đất

23/03/2020 14:09 Quản lý nguồn thải
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 938/BXD-VLXD gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc hướng dẫn sử dụng tro, xỉ phát sinh từ đốt than đá để san lấp mỏ đất đã khai thác xong.
Phải coi tro, xỉ như một loại hàng hóa, tài nguyên
huong dan su dung tro xi phat sinh tu dot than da de san lap mo dat
Tro, xỉ phát sinh từ đốt than đá vận hành lò hơi, lò dầu tải nhiệt không phải là chất thải nguy hại.

Công văn ghi rõ: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định tại Khoản 26, Điều 3: "Tro, xỉ, thạch cao phải được phân định, phân loại; trường hợp không phải là chất thải nguy hại và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, sử dụng trong các công trình xây dựng và được quản lý như đối với sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng".

Do đó trường hợp tro, xỉ phát sinh từ đốt than đá vận hành lò hơi, lò dầu tải nhiệt không phải là chất thải nguy hại và đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 12249:2018 thì việc sử dụng làm vật liệu san lấp có thể được áp dụng theo Chỉ dẫn kỹ thuật "Sử dụng tro, xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp" được Bộ xây dựng ban hành tại Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28 tháng 3 năm 2019, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Ngoài ra việc thực hiện Đề án "Thí điểm sử dụng tro, xỉ phát sinh từ đốt than đá vận hành lò hơi, lò dầu tải nhiệt để san lấp mỏ đất đã khai thác xong" liên quan đến công tác hoàn nguyên mỏ, do đó đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thêm hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo nhiệm vụ được Thủ tướng quy định tại Quyết định số 452/QĐ-TTg.

Mai Hoa
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động