Kế hoạch phòng, chống rác thải nhựa và túi nilon của Hà Nội

29/10/2019 19:00 Quản lý nguồn thải
Theo Kế hoạch phòng, chống rác thải nhựa và túi nilon đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố, Hà Nội đặt mục tiêu, từ tháng 11/2019, 100% các đơn vị, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trực thuộc UBND thành phố không sử dụng túi nilon khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và hạn chế 80% các sản phẩm nhựa khó phân hủy.
Hà Nội phấn đấu hạn chế 80% sản phẩm nhựa khó phân hủy

Kế hoạch nhằm thay đổi thói quen, giảm dần việc sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong các cơ quan, đơn vị nói chung và trong sinh hoạt cộng đồng dân cư, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ từ năm 2020; đồng thời tăng cường thu gom, tái chế chất thải nhựa; giảm thiểu sự phát thải chất thải nhựa trên địa bàn thành phố; đến ngày 31/12/2020 hạn chế tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng bằng nhựa.

Với mục tiêu này, Kế hoạch của Thành phố Hà Nội cũng đặt ra các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới, như đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng đối với công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường do sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Bên cạnh đó là, giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt: Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố thực hiện kế hoạch cắt giảm sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, đặc biệt là tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

ke hoach phong chong rac thai nhua va tui ni long cua ha noi

Nhiều siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã sử dụng túi bằng chất liệu thân thiện với môi trường.

Không sử dụng nước uống đóng chai trong công sở và khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động ngoài trời mà chuyển sang dùng các bình nước thể tích lớn hoặc bình thủy tinh, chai đựng nước bằng giấy...

Không sử dụng cốc nhựa, ống hút nhựa và giảm tối đa việc sử dụng túi nilon khó phân hủy trong các hoạt động mua sắm, vận chuyển tại cơ quan, nơi làm việc. Khuyến khích, phát động phong trào mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vận động người thân cùng tham gia thực hiện “Nói không với túi nilon khó phân hủy sử dụng một lần" và hạn chế với sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần.

Các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các siêu thị, chuỗi nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố cam kết chung tay cùng Chính phủ, UBND thành phố và toàn xã hội nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; các hiệp hội vận động các cửa hàng, siêu thị, chuỗi nhà hàng, khu du lịch, dịch vụ, khách sạn... không sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người tiêu dùng tự mang bao bì, túi đựng có thể sử dụng nhiều lần, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường và nói không với túi nilon.

Vận động, thực hiện mô hình khuyến khích các hình thức sử dụng các sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy trong hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; trong khu du lịch, danh lam thắng cảnh, nhà hàng, khách sạn...; trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp; hoạt động của bến xe, đơn vị kinh doanh xe khách... Khuyến khích sử dụng sản phẩm tái chế từ túi nilon khó phân hủy, đặc biệt trong đầu tư xây dựng các công trình công cộng.

Với mục tiêu đến ngày 31/12/2020, giảm tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa trên địa bàn, Thành phố sẽ nghiên cứu, đề xuất thay thế công nghệ sản xuất bao bì lạc hậu gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích sử dụng công nghệ hiện đại tái chế chất thải nhựa; đưa ra lộ trình để các doanh nghiệp sản xuất và sử dụng các sản phẩm túi đựng thân thiện với môi trường; đồng thời xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường nhằm tăng cường năng lực về công nghệ và thị trường cho các đơn vị sản xuất; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ và ưu đãi đối với hoạt động thu gom, tái chế, xử lý rác thải nhựa và túi nilon; đề xuất giải pháp tạo công ăn việc làm cho các đơn vị dừng hoặc chuyển đổi công nghệ sản xuất bao bì dùng từ nhựa sang sản phẩm túi thân thiện với môi trường.

Để đẩy mạnh việc thu gom, tái chế chất thải nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy, Thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến tái chế chất thải nhựa khó phân hủy sử dụng một lần; đồng thời thực hiện các biện pháp phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái chế chất thải nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ, thu gom, tái chế chất thải nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Thúy Hà
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động