Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030

14/11/2019 15:34 Tác động môi trường
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được giao chủ trì xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.
Xây dựng Kế hoạch Quốc gia Thích ứng với biến đổi khí hậu

Theo đó, Cục Biến đổi khí hậu là cơ quan đầu mối xây dựng kế hoạch, trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của Công ước khung của Liên hiệp quốc về biển đổi khí hậu. Để có thêm thông tin cũng như các bài học thực tiễn tốt giúp hoạch định Kế hoạch thích ứng Quốc gia có tính khả thi cao, ngay từ giai đoạn đầu Cục đã khuyến khích và phát huy sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào quá trình này.

Trong thời gian qua, Cục Biến đổi khí hậu đã triển khai thu thập thông tin và dữ liệu; phân tích, đánh giá tác động của khí hậu, xác định các thách thức, thiếu hụt trong thích ứng với biến đổi khí hậu để phục vụ cho xây dựng kế hoạch. Cùng với đó, Cục đã thành lập tổ soạn thảo xây dựng kế hoạch, bao gồm các thành viên là đại diện Hội đồng tư vấn quốc gia về biến đổi khí hậu, các cơ quan quản lý, nghiên cứu thuộc Bộ TN&MT, đại diện của Văn phòng Chính phủ, các Bộ có liên quan; đã tổ chức các buổi làm việc với nhà quản lý, chuyên gia cao cấp, nhà khoa học có kinh nghiệm, tổ chức các cuộc họp tham vấn với sự tham gia của các nhà khoa học, đại diện một số địa phương, tổ chức quốc tế và tổ chức xã hội nhằm trao đổi, thảo luận và lấy ý kiến về các nội dung chủ yếu của kế hoạch.

tinh hinh xay dung ke hoach quoc gia thich ung voi bien doi khi hau giai doan 2021 2030
Thích ứng với biến đổi phải gắn với phát triển bền vững.

Mới đây, Cục Biến đổi khí hậu đã phối hợp cùng với nhóm công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG) và Mạng lưới các Tổ chức phi Chính phủ Việt Nam về BĐKH (VNGO&CC) thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực; tăng cường thảo luận, cùng xây dựng các dự án ứng phó biến đổi khí hậu ở địa phương phù hợp với mục tiêu các bên. Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo khung kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo dự thảo, kế hoạch gồm 05 phần: Bối cảnh; Quan điểm, mục tiêu; Nhiệm vụ và giải pháp; Tổ chức thực hiện và Danh mục nhiệm vụ, dự án thực hiện Kế hoạch. Dự thảo kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ sẽ kèm theo Báo cáo kỹ thuật kế hoạch.

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu được xây dựng với trọng tâm đặt yêu cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển và được lồng ghép vào trong các chính sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch có liên quan. Bên cạnh đó, quan điểm thích ứng với biến đổi phải gắn với phát triển bền vững, tăng khả năng chống chịu của hệ thống xã hội và tự nhiên, tận dụng các cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại, bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế.

Về mục tiêu, kế hoạch nhằm giảm thiểu tính dễ tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái, đồng thời thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch có liên quan.

Để đạt được mục tiêu nói trên, kế hoạch cũng phân chia nhóm các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bao gồm: Tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội trước các tác động tiêu cức của biến đổi khí hậu; Nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái để sẵn sàng điều chỉnh trước sự thay đổi của khí hậu; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu; Tăng cường nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nhiệm vụ, giải pháp này cũng được phân kì theo các giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Mai Hoa
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động