Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

12/05/2023 19:34 Chính sách - Pháp luật
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3216/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ

Theo đó các nội dung thanh tra gồm: Thanh tra hành chính; Thanh tra trách nhiệm; Thanh tra chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra; Thanh tra đột xuất; thanh tra lại; Giám sát các đoàn thanh tra; Giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; Làm việc, nắm bắt tình hình tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023.

Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kiểm soát tốt lượng khí thải, bụi thải của các nhà máy xi măng để đảm bảo môi trường sống được an toàn và cũng nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư với môi trường.

Thanh tra hành chính: Thanh tra việc thực hiện đề tài, đề án, dự án có nguồn kinh phí đầu tư lớn và việc thực hiện đề tài, đề án, dự án chưa được quyết toán hoàn thành (tính đến năm 2021); việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra trách nhiệm: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và một số dự án.

Thanh tra chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực: Thanh tra một số dự án có giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; một số dự án có chuyển đổi mục đích đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ do Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh thông qua; Thanh tra việc cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá và việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; việc chấp hành giấy phép hoạt động khoáng sản và công tác cải tạo, phục hồi môi trường sau khi đóng cửa mỏ của một số tổ chức.

Riêng đối với các cơ sở có lưu lượng khí thải, bụi thải lớn được tập trung thanh tra tại 2 tỉnh là Hải Dương và Hà Nam với các cơ sở sản xuất xi măng, thép, nhiệt điện.

Cùng với đó trong kế hoạch thanh tra một số cơ sở y tế, thanh tra Bộ sẽ phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) và một số địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Dương để thanh tra một số cơ sở y tế trên địa bàn.

Giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo: Giải quyết các vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng; Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 và phối hợp thực hiện Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động