Thứ hai 18/01/2021 14:36
Thái Bình:

Kế hoạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

30/03/2020 17:29
Nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước; tạo động lực để các tổ chức, cá nhân đầu tư công trình, biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra môi trường, mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2020.
Một số bất cập của pháp luật bảo vệ môi trường về xử lý nước thải
ke hoach thu phi bao ve moi truong doi voi nuoc thai cong nghiep
Thái Bình mới có 2 cụm công nghiệp có hạ tầng xử lý nước thải tập trung.

Năm 2019, tỉnh Thái Bình có 148 cơ sở thuộc đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, trong đó: 76 đơn vị thuộc đối tượng phát sinh nước thải có lưu lượng nhỏ hơn 20m3/ngày đêm, 72 đơn vị thuộc đối tượng phát sinh nước thải có lưu lượng từ 20m3/ngày đêm trở lên. Tổng số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thu được trên địa bàn là hơn 800 triệu đồng, vượt gần 200 triệu đồng so với dự kiến.

Kế hoạch năm 2020, đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp toàn tỉnh gồm 163 cơ sở, phân thành 2 loại:

Đối tượng phát sinh nước thải có lưu lượng nhỏ hơn 20m3/ngày đêm: 81 đơn vị; ban hành thông báo số phí cố định phải nộp.

Đối tượng phát sinh nước thải có lưu lượng từ 20m3/ngày đêm trở lên: 82 đơn vị; đôn đốc kê khai, tiếp nhận tờ khai, thẩm định hồ sơ kê khai, thông báo số phí phải nộp hàng quý.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile