Thứ sáu 04/12/2020 05:37

Khánh Hòa: Nghiên cứu thực hiện các dự án xử lý rác thải

26/02/2020 06:09
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương về việc nghiên cứu thực hiện các dự án xử lý chất thải trên địa bàn. Theo đó, vấn đề quy hoạch, công nghệ xử lý, môi trường, mức giá… phải được rà soát, đánh giá kỹ lưỡng.
Khánh Hòa: Thực hiện nghiêm giải pháp cải thiện môi trường không khí
khanh hoa nghien cuu thuc hien cac du an xu ly rac thai
Dây chuyền xử lý rác thải tại Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa.

Văn bản nêu rõ, tình hình xử lý rác thải tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đang rất cấp bách. Các bãi rác chôn lấp đã hoạt động hết công suất và diện tích chôn lấp hầu như đã đầy. Trong các buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh với các địa phương, đa phần các huyện, thị xã, thành phố đều kiến nghị xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Trong đó, TP. Nha Trang, huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa là những địa phương bị áp lực về vấn đề rác thải nhiều nhất. 

Đối với huyện Cam Lâm, khu xử lý rác tập trung tại thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, thời gian qua tình trạng ô nhiễm đã ở mức báo động. UBND huyện mong muốn tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề ra các giải pháp triển khai khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm môi trường tại  đây. Về lâu dài, địa phương mong muốn UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải tại thôn Khánh Thành Nam.

Tại Nha Trang, lượng rác sinh hoạt phát sinh ngày càng cao, bãi rác Lương Hòa (xã Vĩnh Lương) sẽ lấp đầy trong ít năm tới. Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố mong muốn tỉnh cho thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xử lý chất thải xây dựng bằng công nghệ tiên tiến.

Bãi rác Hòn Rọ (xã Ninh An, Ninh Hòa) cũng đang trong tình trạng tương tự. Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt Hòn Rọ có công suất thiết kế chôn lấp rác trong 6 năm và đã thực hiện đổ rác được 5 năm. Hết năm 2020, bãi rác này sẽ đầy, nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao. Hiện nay bãi rác đã đầy, trước mắt phải mở rộng để giải quyết tạm thời. Tuy nhiên, về lâu dài cần có nhà máy xử lý rác thải rắn. Chỉ khi thực hiện dự án này mới có thể giải quyết cơ bản vấn đề rác thải hiện nay.

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2017, trong kết luận về việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã đồng ý cho thực hiện thí điểm lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án Nhà máy xử lý rác tại xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh. Trong đó, giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu về tiêu chí xây dựng nhà máy xử lý rác thải, mức giá tối đa ngân sách có thể chi để xử lý 1 tấn rác, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, công tác kiểm soát môi trường, chính sách hỗ trợ dự án, công nghệ xử lý rác... Đến tháng 3-2019, UBND tỉnh có công văn đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng về việc giãn kêu gọi đầu tư các dự án xử lý chất thải sinh hoạt; khi nào xác định được loại công nghệ tiên tiến, phù hợp với địa phương, Sở Xây dựng sẽ xây dựng tiêu chí theo công nghệ được chọn, làm cơ sở kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, do sự cấp thiết trong xử lý rác thải ở các địa phương nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện các dự án xử lý rác thải.

UBND tỉnh chỉ đạo: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được phân công có trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành để có cơ sở tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành liên quan lưu ý vấn đề quy hoạch, công nghệ xử lý, đất đai, môi trường, mức giá xử lý/1 tấn rác. Nguồn kinh phí và khả năng chi trả của ngân sách cho 1 tấn rác thải theo từng loại công nghệ cũng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Để giải quyết ô nhiễm trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất bổ sung các giải pháp xử lý cấp bách đối với các khu vực bãi rác hết khả năng tiếp nhận, xử lý rác hoặc gây ô nhiễm môi trường. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương, tham mưu, đề xuất cụ thể các vấn đề liên quan để thực hiện các dự án xử lý rác thải theo từng khu vực đã được quy hoạch. Đồng thời, việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo quy định pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, nguồn và khả năng chi trả của ngân sách.

Thu Trang
Xem phiên bản mobile