Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

29/10/2020 09:10 Tác động môi trường
Vừa qua, Đoàn công tác của Ủy ban Bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy do ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và tỉnh Nam Định nhằm kiểm tra tổng kết thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, giai đoạn 2008 - 2020.
Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 - 2020
kiem tra cong tac bao ve moi truong luu vuc song nhue song day
Một đoạn khúc sông Nhuệ.

Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình triển khai thực hiện đề án, lãnh đạo tỉnh Nam Định đề nghị Trung ương tăng hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình BVMT do nguồn vốn đối ứng của tỉnh còn hạn hẹp; cần sự vào cuộc phối hợp kịp thời của các bên có liên quan, giải quyết dứt điểm các vụ việc ô nhiễm môi trường liên tỉnh; cần có cơ chế tài chính đặc thù cho nhiệm vụ BVMT lưu vực sông; ban hành hướng dẫn cụ thể các chính sách ưu đãi để thúc đẩy xã hội hóa nguồn lực tài chính cho BVMT.

Về phía tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh cho biết, Hòa Bình đã đưa ra 4 chương trình, dự án, giải pháp cụ thể, gồm: xây dựng khu xử lý và chôn lấp rác thải ở Thành phố Hòa Bình; xây dựng Trạm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh; trồng rừng vùng lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; quy hoạch BVMT vùng lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật về BVMT của phần lớn các cơ sở, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư được nâng lên; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm dần. Kết quả quan trắc cho thấy, chất lượng nước mặt tại các điểm thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, các thông số, chỉ tiêu quan trắc cơ bản nằm trong giới hạn cho phép.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đề xuất, kiến nghị đoàn công tác về kế hoạch, định hướng triển khai công tác BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, là tiếp tục kiện toàn, củng cố hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về BVMT ở địa phương; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về BVMT; hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các dự án xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực công ích.

Kết luận các buổi làm việc, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh Hòa Bình và tỉnh Nam Định trong việc BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy. Đoàn tiếp thu ý kiến, đề xuất, kiến nghị của hai địa phương để tổng hợp báo cáo Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

Lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy có diện tích tự nhiên 7.388km², nằm trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Sông Nhuệ có chiều dài 74km, sông Đáy dài khoảng 237km...

Thúy Hà
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động