Thứ năm 05/08/2021 09:00

Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 - 2020

23/07/2020 08:38
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy dự kiến tổ chức Đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 - 2020; định hướng hoạt động trong giai đoạn mới, vào tháng 8/2020.
Ưu tiên nguồn lực tài chính bảo vệ sông Nhuệ – Đáy
kiem tra ket qua thuc hien de an bao ve moi truong luu vuc song nhue song day giai doan 2008 2020
Một đoạn sông Nhuệ chảy qua quận Hà Đông nước ô nhiễm đen ngòm. Ảnh: Hải Linh

Nội dung kiểm tra: (1) Kiểm tra việc thực hiện Kết luận Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy và tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2020; (2) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 - 2020 và kết quả đạt được so với mục tiêu tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ tại mỗi địa phương; (3) Đánh giá tình hình quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường tại các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy: nước thải sinh hoạt và sản xuất; chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề,.. cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...; (4) Đánh giá thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; (5) Đề xuất kiến nghị, định hướng bảo vệ lưu sông Nhuệ - sông Đáy sau khi kết thúc Đề án - giai đoạn sau 2020 tại địa phương; (6) Khảo sát các cơ sở sản xuất/khu công nghiệp/cụm công nghiệp có xả thải ra lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

Thời gian dự kiến: 04 ngày, từ ngày 25-28 tháng 8 năm 2020

Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy kính đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hòa Bình chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở, ngành liên quan, triển khai các nội dung sau:

  1. Tổ chức làm việc với Đoàn công tác kiểm tra tổng kết thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 - 2020 tại địa phương; Thành lập Đoàn cán bộ của tỉnh tham gia Đoàn công tác, cử đầu mối liên lạc với Văn phòng Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.
  2. Để chuẩn bị tốt nội dung làm việc cho Đoàn công tác dự kiến vào tháng 8/2020, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi trường: (1) lựa chọn 02 cơ sở sản xuất/khu công nghiệp/cụm công nghiệp có xả thải ra lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn tỉnh, thành phố để khảo sát trong đợt công tác này; (2) đối với các tỉnh, thành phố chưa gửi báo cáo “Tống kết, đánh giá kết quả triển khai Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 - 2020 và định hướng triển khai công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn mới sau năm 2020 khi kết thúc Đề án” đã được nêu chi tiết tại Công văn số 1809/UBSNĐ ngày 14/5/2020, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi trường sớm hoàn thiện và gửi về Văn phòng Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, Tổng cục Môi trường trước ngày 01/8/2020 để tổng hợp chuẩn bị nội dung cho Đoàn công tác theo địa chỉ: Văn phòng Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy - Tổng cục Môi trường; Phòng B313 Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Tel: 024 39412044 (3281); Fax: 024 39412044.
Quang Minh
Xem phiên bản mobile