Sông Nhuệ - Đáy ô nhiễm nặng, không đảm bảo để tưới tiêu

20/08/2020 08:30 Tác động môi trường
Báo cáo của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) ngày 17/8 cho biết, nước sông lưu vực Nhuệ - Đáy bị ô nhiễm nặng, không đảm bảo để tưới tiêu.
Ưu tiên nguồn lực tài chính bảo vệ sông Nhuệ – Đáy
song nhue day o nhiem nang khong dam bao de tuoi tieu
Ô nhiễm ở điểm cuối sông Tô Lịch giao với sông Nhuệ. Ảnh: Ngọc Thành

Tổng cục Môi trường đã thiết lập 185 trạm quan trắc trên 05 lưu vực sông ở miền Bắc, bao gồm: sông Nhuệ - Đáy, sông Cầu, sông Hồng - Thái Bình - Đà, sông Mã - Chu và lưu vực sông Lam – La; đồng thời thực hiện đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI, dựa trên tổng hòa các yếu tố nhiệt độ và kim loại, quy đổi từ 100 xuống 0, tương đương với sáu mức (rất tốt, tốt, trung bình, kém, ô nhiễm nặng, ô nhiễm rất nặng).

Kết quả đánh giá cho thấy, lưu vực sông Nhuệ - Đáy có chất lượng môi trường nước kém nhất trong 05 lưu vực sông ở miền Bắc. Trong 185 điểm quan trắc 05 lưu vực sông, Tổng cục xác định có 15 điểm ô nhiễm, riêng sông Nhuệ - Đáy chiếm tới 13 điểm. 62% số điểm quan trắc ở lưu vực sông Nhuệ - Đáy cho kết quả WQI dưới 50, tương đương mức xấu đến rất xấu, trong đó có tới một nửa chỉ số WQI dưới 25, "nước bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai".

Trên sông Nhuệ đoạn chảy qua Thành phố Hà Nội có 07 điểm quan trắc cho chỉ số WQI ở mức 10-25, tương đương với cảnh báo "ô nhiễm nặng đến rất nặng". Cụ thể, hai điểm cầu Tó (Thanh Trì) và Cự Đà (Tả Thanh Oai) ô nhiễm nặng nhất với chỉ số là 10, điểm cầu Liên Mạc chỉ số cao nhất cũng chỉ gần 40.

Trên sông Đáy đoạn chảy qua Hà Nội và Hà Nam, phần lớn điểm quan trắc ghi nhận môi trường nước sông có chỉ số 26-50, tương với mức kém.

Theo Tổng cục Môi trường, với chỉ số trên "nước sông Nhuệ - Đáy chỉ có thể sử dụng được cho mục đích giao thông thủy, không dùng với mục đích sinh hoạt, tưới tiêu". Nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên là sông Nhuệ - Đáy tiếp nhận nước thải sinh hoạt cũng như nước thải làng nghề của Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, kết quả quan trắc cũng cho thấy, chất lượng nước tại các lưu vực sông còn lại đang được cải thiện. 131/185 điểm quan trắc trên 5 lưu vực sông có số điểm quan trắc đạt mức tốt đến rất tốt, nước sông sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản.

song nhue day o nhiem nang khong dam bao de tuoi tieu
Mức độ ô nhiễm trên sông Nhuệ.
Mai Hoa
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động