Thứ bảy 16/10/2021 07:07

Tình hình ô nhiễm nước sông Nhuệ

11/06/2020 15:30
Để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có biện pháp chặt chẽ kiểm soát nước thải, chất thải trong sản xuất nông nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong các kênh, mương tưới tiêu thủy lợi trên lưu vực sông.
Ưu tiên nguồn lực tài chính bảo vệ sông Nhuệ – Đáy
tinh hinh o nhiem nuoc song nhue

Nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ.

Sông Nhuệ có nhiệm vụ quan trọng trong tiêu thoát nước lũ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nay nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ.

Lúc 8h30 ngày 05/6/2020 nước tại cống Nhật Tựu, cống Ba Đa –sông Nhuệ có màu đen, mùi hôi. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nam đã lấy và phân tích mẫu nước tại vị trí trên, nồng độ các chất ô nhiễm như sau:

- Tại Cống Nhật Tựu: Nồng độ Amoni là 21,4 mg/L-N, vượt 71,33 lần; ôxy hoà tan là 0,42 mg/L, nhỏ hơn 11,90 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).

- Tại Cống Ba Đa: Nồng độ Amoni là 17,6 mg/L-N, vượt 58,67 lần; ôxy hoà tan là 1,28 mg/L, nhỏ hơn 3,90 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 .

Nước sông đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường của UBND tỉnh.

Theo thông báo của Trạm Quản lý công trình Nhật Tựu thì cống Nhật Tựu sẽ đóng trong thời gian tới. Do đó nước sông Nhuệ tiếp tục bị ô nhiễm và có thể ảnh hưởng đến sông Duy Tiên.

Kết quả giám sát cuối năm 2019 của Viện Quy hoạch thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho thấy, nước sông Nhuệ có hàm lượng chất thải hữu cơ trong nước vượt quá giới hạn từ 2 đến 9 lần; hàm lượng amoni - gây suy giảm chất lượng nước, vượt quá giới hạn từ 0,4 đến 11 lần…

Nguyên nhân khiến nguồn nước sông Nhuệ bị ô nhiễm do hai bên lưu vực sông có gần 800 điểm xả nước thải chưa qua xử lý thuộc các cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề và hộ dân. Ngoài ra, mùa khô 2019-2020, sông Nhuệ không được bổ sung nguồn nước từ sông Hồng nên không có khả năng tự làm sạch hay pha loãng hoặc rửa trôi các chất ô nhiễm…

Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nam đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời thông báo cho các xã, phường, ven sông Nhuệ, sông Duy Tiên có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản; Chi cục Thủy lợi Hà Nam xem xét để bố trí lịch cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; Công ty CP Nước sạch Hà Nam bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam thông báo để nhân dân trong khu vực sử dụng tiết kiệm nước sạch, có biện pháp bảo vệ các loài thuỷ sản nuôi trên sông.

Thu Vân

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile