Thứ sáu 02/06/2023 19:05
Dòng sự kiện

Kiên Giang phấn đấu giảm thiểu 30% rác thải nhựa ra biển

27/11/2020 09:30
Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất thải nhựa, bao gồm cả rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa, hạn chế việc xả rác thải nhựa, từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển. Nâng cao nhận thức và ứng xử về việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần của cộng đồng và xã hội, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND hành động về quản lý chất thải nhựa và rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Phú Quốc sẽ là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam
kien giang phan dau giam thieu 30 rac thai nhua ra bien
Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025, thu gom, xử lý 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn.

Theo Kế hoạch, tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 giảm thiểu 30% rác thải nhựa thất thoát ra biển và đại dương; 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; Giảm thiểu được 50% ngư cụ bị thải bỏ trực tiếp xuống biển; 50% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch và dịch vụ du lịch khác có tiếp giáp với biển hoặc trên biển, đảo không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; Đảm bảo tối thiểu một năm, hai lần phát động tổ chức chiến dịch thug om, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn tỉnh và Khu bảo tồn biển Phú Quốc.

Đến năm 2030: Giảm thiểu 50% rác thải nhựa thất thoát ra biển và đại dương; 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; Kiểm soát hoàn toàn việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 75% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch và dịch vụ du lịch khác có tiếp giáp với biển hoặc trên biển, đảo không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; Duy trì, đảm bảo tối thiểu một năm, hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn tỉnh và Khu bảo tồn biển Phú Quốc; Tổ chức được một chiến dịch thu gom, làm sạch rác thải nhựa tại các dải rừng ngập mặn ven biển thuộc địa bàn tỉnh.

Thu Vân
Xem phiên bản di động