Kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2023: Vượt khó và chuyển biến tích cực!

28/11/2023 11:16 Địa phương
Trong bối cảnh đầy khó khăn, thử thách và biến động, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó vươn lên, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh năm 2023 vượt kế hoạch và chuyển biến tích cực.

Theo số liệu của UBND tỉnh Bắc Ninh cung cấp, các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển tốt, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 15,8% so với năm 2022. Doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 47%. Thu nhập bình quân đầu người tăng 6,3%. Dư nợ tín dụng tăng 12%. Thu hút FDI tăng gấp 2,8 lần về dự án cấp mới và gấp 3,3 lần về vốn đăng ký, thành lập mới doanh nghiệp tăng 30,8%.

Tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương, đơn vị nhằm nâng cao vị thế. Các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã thăm, làm việc và tham dự các Hội nghị, sự kiện xúc tiến đầu tư tại Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc... Tổ chức thành công chuỗi các sự kiện trong Chương trình gặp gỡ Hàn Quốc khu vực Bắc Bộ năm 2023, chương trình Gặp gỡ Bắc Ninh - Nhật Bản.

Kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2023: Vượt khó và chuyển biến tích cực!
Trong bối cảnh đầy khó khăn, thử thách và biến động, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó vươn lên, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh năm 2023 vượt kế hoạch và khởi sắc.

Tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị (đã được thành lập Thị xã Quế Võ và Thị xã Thuận Thành), nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 60,3% (vượt 20,3% so với kế hoạch, cao hơn 18,5% so với bình quân chung cả nước). Hoàn thành Quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2045 và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ 26 quy hoạch phân khu. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo dư địa, không gian phát triển cho tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 7 cả nước về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và xếp thứ 3 về Chỉ số Xanh. Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng phát triển với doanh nghiệp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Tổ chức thành công Festival Về miền quan họ năm 2023 và chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch. Giáo dục đào tạo là điểm sáng, dẫn đầu cả nước về thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; đứng thứ 5 toàn quốc về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.7 Tăng cường chuyển đổi số, tỷ trọng kinh tế số trên GRDP đứng đầu cả nước.

Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tiếp công dân duy trì nề nếp, linh hoạt. Công tác phòng chống tham nhũng được tăng cường, việc thực hiện Kết luận sau thanh tra, kiểm tra và giải quyết kiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo an toàn, đúng quy định. Ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”, đạt nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Ước tính cả năm 2023, tỉnh Bắc Ninh có 07/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; có 03/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch; có 07/17 chỉ tiêu cần phấn đấu để hoàn thành kế hoạch. Các chỉ tiêu ước vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như: Thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng (vượt 0,7% so kế hoạch). Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 65,7 nghìn tỷ đồng (vượt 9,5% so kế hoạch). Thu hút mới vốn FDI vào các khu công nghiệp 1.400 triệu USD (vượt 16,7% so kế hoạch). Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 91.667 tỷ đồng (vượt 6,8% so kế hoạch). Tỷ lệ đô thị hóa 60,3% (vượt 15,3% so kế hoạch). Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2023 còn 0,84% (vượt 0,06% kế hoạch). Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 96% (vượt 1% kế hoạch đề ra).

Đông Hải

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động