Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường

26/06/2023 16:22 Địa phương
Ngày 21/6/2023, Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Thượng tá Nguyễn Trường Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trần Đăng Anh, đồng chí Bùi Xuân Hậu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị của Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tích cực phối hợp, ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều kế hoạch, chương trình công tác quan trọng, góp phần giải quyết cơ bản những vấn đề phức tạp và tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường tại địa bàn tỉnh như vấn đề ô nhiễm môi trường tại sông Bắc Hưng Hải; giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh…

Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian tới tất yếu sẽ xuất hiện những nguy cơ, thách thức mới trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Do vậy, việc phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường.

Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất ký kết Quy chế phối hợp giữa hai ngành với các nội dung: Tăng cường phối hợp, nắm bắt, trao đổi thông tin kịp thời trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự trật tự an toàn xã hội, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường; phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an ninh trật tự, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường…Phối hợp nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định trên lĩnh vực tài nguyên môi trường; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế, yếu kém không để xảy ra điểm nóng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trên cơ sở quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường theo thẩm quyền, đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao kết quả phối hợp giữa các đơn vị chức năng của 2 ngành thời gian qua, qua đó góp phần thực nhiệm nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự địa phương. Trên cơ sở nội dung Quy chế, đồng chí đề nghị các đơn vị chức năng liên quan của 2 ngành chủ động xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa nội dung phối hợp; thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin; phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa trong xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về môi trường; vi phạm trong lĩnh vực đất đai, bất động sản, tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường. Phát hiện, xử lý đối với các cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để nhũng nhiễu, “tham nhũng vặt” gây bức xúc trong nhân dân. Nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án liên quan đến môi trường. Đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; quan tâm đến công tác quản lý về đất đai ở cấp cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

Minh Phương

congan.hungyen.gov.vn
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động