Lai Châu: Tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô

23/11/2023 19:43 Đa dạng sinh học và ứng phó BĐKH
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa khô năm 2023 - 2024, nước ta sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hiện tượng EL-NINO, nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Lai Châu, mùa đông ngắn, khô hạn kéo dài, lượng mưa trung bình thấp hơn 15% so với cùng kỳ, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 20/11/2023 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023 - 2024.

Theo đó, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các huyện, thành phố chủ động tuyên truyền, phổ biến, triển khai có hiệu quả Luật Lâm nghiệp; củng cố, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Thông tư về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của Trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát UBND cấp xã, chủ rừng thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật, tập trung mọi nguồn lực thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị; gắn trách nhiệm của các chủ rừng và nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng với việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Duy trì các tổ đội chuyên trách bảo vệ rừng thôn bản; rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chủ động sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên, chỉ đạo các Ban Chỉ huy PCCCR cấp xã phân công thành viên, cán bộ thường trực 24/24 giờ tại trụ sở cơ quan kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ, tết để tiếp nhận thông tin báo cháy; tăng cường lực lượng tuần tra để phát hiện đám cháy rừng và thảm cỏ để triển khai kịp thời các biện pháp chữa cháy hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; nghiêm cấm các hoạt động có sử dụng lửa trong rừng, ven rừng. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng, mua, bán lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng không đúng quy định pháp luật.

Lai Châu: Tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, dự báo, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng hàng ngày để phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền đến mọi người dân khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp IV và cấp V; theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm để chỉ đạo kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tiếp nhận thông tin tình hình cháy rừng tại các địa phương, đơn vị.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy rừng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu của địa phương. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, truy tìm đối tượng gây cháy rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cân đối, bố trí kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng để đảm bảo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Các cơ quan truyền thông phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên cập nhật, kịp thời đưa tin cảnh báo, cấp dự báo cháy rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng để người dân biết, chủ động, phòng ngừa.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tỉnh Lai Châu có trên 485.620 ha rừng, trong đó có 229.682 ha rừng thuộc vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao và rất cao. Trong 09 tháng đầu năm 2023, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hanh kéo dài, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra 31 vụ cháy, làm ảnh hưởng 166,01 ha rừng tự nhiên, rừng trồng.
Ly Sơn
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động