Thứ sáu 29/05/2020 14:17

Môi trường nước mặt tỉnh Thái Bình, nhiều nơi có thông số vượt chuẩn

05/12/2019 08:01
Căn cứ kết quả quan trắc, phân tích của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình thông báo chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh trong tháng 11/2019. Cụ thể như sau:
Hướng dẫn tự đánh giá các chỉ số thành phần Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường
moi truong nuoc mat tinh thai binh nhieu noi co thong so vuot chuan
Nước sông Long Hầu tại cầu Long Hầu, huyện Tiền Hải thông số COD vượt 2,07 lần; NH4 + vượt 3,37 lần.

Thực hiện chương trình quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình năm 2019, vừa qua Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc tại 48 điểm trên địa bàn, bao gồm: 16 điểm quan trắc Môi trường không khí và tiếng ồn; 9 điểm môi trường nước mặt lục địa và 3 điểm quan trắc môi trường đất và trầm tích.

Kết quả quan trắc, đánh giá các thành phần môi trường như sau:

Đối với môi trường không khí và tiếng ồn, môi trường không khí xung quanh so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, các thông số CO; SO2; NO2 nằm dưới ngưỡng cho phép; thông số tổng bụi lơ lửng (TSP) ở hầu hết các điểm quan trắc có giá trị nhỏ hơn giá trị cho phép. Một số vị trí tại các đường giao thông qua các khu công nghiệp (KCN), các bến, bãi vượt quy chuẩn như: Tại KCN Tiền Hải (chân cầu Long Hầu về phía đi Đồng Châu vượt 4,40 lần; tại chân cầu Trà Lý xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy vượt 2,30 lần; tại thị trấn An Bài trên đường quốc lộ 10 - KCN Cầu Nghìn vượt 2,07 lần. Tiếng ồn so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (khu vực thông thường) từ 6h đến 21h: Hầu hết các điểm quan trắc đều có giá trị nhỏ hơn quy chuẩn. Một số vị trí tại các nút giao thông vượt quy chuẩn như: Tại ngã tư An Tập (thành phố Thái Bình) vượt 06 dBA; tại ngã tư Lý Bôn - Trần Thái Tông (thành phố Thái Bình) vượt 05 dBA…

Về môi trường nước mặt lục địa so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, một số điểm quan trắc có các thông số COD; BOD5; NH4 + ; Coliform vượt quy chuẩn như: Nước sông Kiến Giang tại ngã ba Phúc Khánh, thành phố Thái Bình thông số COD vượt 1,73 lần; NH4 + vượt 5,30 lần; nước sông Sa Lung tại cầu Đồng Tu, huyện Hưng Hà thông số COD vượt 1,67 lần; NH4 + vượt 2,57 lần; nước sông Lộng tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ thông số NH4 + vượt 2,54 lần; nước sông Long Hầu tại cầu Long Hầu, huyện Tiền Hải thông số COD vượt 2,07 lần; NH4 + vượt 3,37 lần. Trong tháng có thời điểm nước sông bị xâm nhập mặn (nước sông Long Hầu tại cầu Long Hầu, huyện Tiền Hải thông số Cllà 964,32 mg/l, vượt quy định 2,75 lần; nước sông Trà Lý tại cầu Trà Lý thông số Cllà 679,79 mg/l, vượt quy định 1,94 lần)…

Về môi trường đất và trầm tích, các vị trí được quan trắc có các thông số nằm trong giới hạn của QCVN 03-MT/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất; QCVN 43:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile