Ngành Công Thương: Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất

04/09/2019 10:26 Công nghệ, thiết bị
Việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện nền sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh (SXKD). Hoạt động KH&CN của ngành Công Thương đã tập trung giải quyết đòi hỏi thực tế, đáp ứng yêu cầu của sản xuất trong cơ chế thị trường, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. 
Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột phát triển Những thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ tại EVNCPC

Trong những năm qua, các khối ngành Công Thương đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào hoạt động SXKD làm động lực then chốt cho sự phát triển bền vững, góp phần tăng cường năng lực cho các tổ chức KH&CN của Bộ, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

nganh cong thuong day manh chuyen giao tien bo khoa hoc ky thuat vao san xuat
Công nghệ từ cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đã được ứng dụng, triển khai tại nhiều doanh nghiệp/ngành nghề.

Các doanh nghiệp đã chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, đưa những công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất để đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Thực trạng ứng dụng công nghệ tự động hóa, công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, điều hành SXKD ở các ngành/lĩnh vực khác nhau rất đa dạng. Tại một số tập đoàn, tổng công ty những ngành như điện lực, dầu khí, bia – rượu – nước giải khát... có mức độ ứng dụng công nghệ tiên tiến ở mức cao, nhiều công nghệ từ cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đã được ứng dụng, triển khai.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Đầu tư toàn diện từ hạ tầng tới công nghệ

Về hạ tầng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng và củng cố mạng truyền dẫn đường trục và 09 vòng ring liên tỉnh, cung cấp đủ đường truyền cho các kết nối lõi và liên tỉnh phục vụ tốt cho công tác điều hành hoạt động SXKD; Hệ thống mạng WAN phục vụ thị trường điện đã kết nối tất cả các nhà máy điện có công suất lớn hơn 30MW với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Cục Điều tiết Điện lực và được vận hành an toàn, ổn định; các Tổng Công ty điện lực đã xây dựng Trung tâm dữ liệu (Datacenter) để lưu trữ dữ liệu an toàn, bảo mật và sẵn sàng triển khai các phần mềm tính toán, xử lý tập trung.

nganh cong thuong day manh chuyen giao tien bo khoa hoc ky thuat vao san xuat
Ngành điện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động.
Mục tiêu Chiến lược phát triển KH&CN ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2020, phấn đấu có 70-80% đề tài nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu của thị trường, phục vụ nhu cầu doanh nghiệp, số công trình đạt giải thưởng sáng tạo KH&CN và các giải thưởng cao quý khác tăng 15% so với giai đoạn 2005-2010.

Hiện nay, EVN đang khẩn trương xây dựng Đề án Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động SXKD với trọng tâm vào 3 lĩnh vực chính, gồm: Vận hành hệ thống điện, kinh doanh – dịch vụ khách hàng và quản trị doanh nghiệp. Trong đó, Tập đoàn sẽ hướng đến xây dựng các nhà máy điện thông minh, nâng cấp hệ thống điều hành, tăng cường tự động hóa, số hóa trong dịch vụ khách hàng,…Về ứng dụng CNTT, EVN đã áp dụng cơ bản thống nhất nghiệp vụ trên từng lĩnh vực của Tập đoàn. Một số phần mềm chủ yếu như: Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiêp (ERP); Hệ thống quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, Hệ thống quản lý đấu thầu; Hệ thống quản lý khách hàng CMIS; Hệ thống quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy điện... đã được triển khai ở các nhà máy điện, Tổng công ty phát điện …

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tự động hóa trong hoạt động sản xuất, Tập đoàn Công nghiệp Than– Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động số 188/CTr-TKV nhằm tập trung đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa, tự động hóa vào sản xuất quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030 với trọng tâm là thực hiện một số dự án tiêu biểu trong từng lĩnh vực theo hướng chuyển giao công nghệ, nhập khẩu các hệ thống, các thiết bị kĩ thuật hiện đại đi cùng với nghiên cứu chế tạo, nội địa hóa các sản phẩm thiết bị phù hợp với điều kiện môi trường làm việc của ngành than.

Các đơn vị trong TKV đã tập trung triển khai nhiều ứng dụng cả quản lý điều hành và những ứng dụng chuyên ngành chuyên môn để phục vụ công tác hoạt động và SXKD. Một số công trình tự động hoá đã được hoàn thành đưa vào vận hành và đã mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm nhân công lao động trực tiếp.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Ứng dụng CNTT, tự động hóa trong sản xuất và điều hành sản xuất ở mức độ cao

Nhận diện được những cơ hội mà cuộc Cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0 mang lại cho phát triển ngành trong thời gian tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã chủ động trong việc tìm kiếm thông tin và tổ chức triển khai nhiều hoạt động KH&CN.

nganh cong thuong day manh chuyen giao tien bo khoa hoc ky thuat vao san xuat
Cán bộ nghiên cứu của VPI khảo sát lấy mẫu môi trường ở khu vực nước sâu.

Cụ thể, Tập đoàn đã giao Viện Dầu khí Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về CMCN 4.0; thực hiện 02 báo cáo với chủ đề: Hướng tiếp cận áp dụng CMCN 4.0 trong công nghiệp dầu khí; Đề xuất kế hoạch thích ứng và định hướng trong kế hoạch áp dụng CMCN 4.0 của PVN. Ngoài ra, Tập đoàn đã chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các hãng cung cấp nền tảng CMCN 4.0 của Việt Nam, trong đó tập trung vào việc đưa ra một kế hoạch cụ thể về áp dụng CMCN 4.0. Bên cạnh đó, PVN còn làm việc và có thỏa thuận hợp tác với FPT trong việc nghiên cứu phát triển KH&CN mới trong lĩnh vực khai thác dầu khí.

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát

Theo đánh giá của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát, đa số các Nhà máy sản xuất bia đều có trình độ tin học hóa và tự động hóa ở mức cao, riêng Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi được đánh giá là đơn vị có trình độ phát triển công nghệ cao nhất hiện nay của Tổng Công ty, tiệm cận với trình độ phát triển của cuộc CMCN 4.0. Phòng kiểm nghiệm của Nhà máy đã lắp đặt phần mềm LIMS (Laboratory Information Management System) để quản lý hoạt động, thống kê, giám sát, đánh giá khả năng đo kiểm của thiết bị và nhân viên.

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững toàn ngành Công Thương trong giai đoạn 2020-2025, các khối ngành, đơn vị trong ngành Công Thương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT vào SXKD. Đặc biệt, triển khai mạnh mẽ các nội dung thuộc CMCN 4.0, từng bước xây dựng nền sản xuất thông minh, hình thành các doanh nghiệp số.
Thúy Hà
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động