Nhiệt điện Hải Phòng chú trọng công tác bảo vệ môi trường và xử lý tồn dư tro xỉ

11/02/2021 00:00 Quản lý nguồn thải
Nhiệt điện Hải Phòng sản xuất ra 7,2 tỷ kWh điện mỗi năm, là một trong những nhà máy nhiệt điện lớn trên cả nước; vì vậy, công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là xử lý tro, xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất luôn được công ty quan tâm, đầu tư cũng như có những biện pháp xử lý tốt nhất.

Công ty đã ứng dụng các công nghệ, thiết bị tiên tiến trong việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo đúng thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hiện các công trình này đang hoạt động bình thường, cụ thể như: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất; Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu; Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP); Hệ thống khử SO2 trong khí thải (FGD); áp dụng công nghệ đốt kiểu phân cấp để giảm thiểu khả năng tạo NOx.

nhiet dien hai phong chu trong cong tac bao ve moi truong va xu ly ton du tro xi

Nước thải tuần hoàn

Lượng nước cần dùng trong quá trình sản xuất của Công ty là rất lớn, nhận thức được sự cần thiết cũng như phù hợp với các quy định hiện hành, Công ty hiện đang vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải của Nhà máy và được phân thành 03 hệ thống riêng biệt là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu và hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được đầu tư xây dựng với các thiết bị công nghệ đồng bộ xử lý theo phương pháp vi sinh để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh tại khu vực văn phòng, các khu vực nhà xưởng sản xuất. Nước sau xử lý đạt quy chuẩn hiện hành về nước thải sinh hoạt sẽ được đưa về bể chứa của hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của Nhà máy.

Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu được xây dựng theo công nghệ và thiết bị chuyên dụng bao gồm các hệ thống và thiết bị đồng bộ như: bể điều hòa, bể tách dầu nổi, bình tách dầu lơ lửng, bình lọc dầu bằng than cốc,… để thu gom và xử lý toàn bộ nước thải nhiễm dầu phát sinh tại khu vực lò hơi, khu vực máy nghiền, khu vực trạm biến thế và khu vực bể dầu FO. Nước sau khi đã xử lý tiếp tục được đưa về bể chứa của hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của Nhà máy.

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của Nhà máy được xây dựng theo công nghệ xử lý hóa, lý để thu gom và xử lý toàn bộ nước thải từ các rãnh xả, nước thải rửa khu vực lò hơi, nước thải hoàn nguyên thiết bị khử khoáng và nước sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nhiễm dầu. Nước thải công nghiệp sau khi xử lý đạt quy chuẩn hiện hành về môi trường sẽ được đưa về hệ thống thải xỉ để tái sử dụng vào quá trình thải tro xỉ (không thải ra môi trường).

Áp dụng công nghệ mới để khí thải luôn đạt tiêu chuẩn trước khi ra môi trường.

nhiet dien hai phong chu trong cong tac bao ve moi truong va xu ly ton du tro xi

Công ty hiện đang vận hành hệ thống xử lý khí thải đảm bảo chất lượng khí thải đạt yêu cầu theo quy định hiện hành (hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP, hệ thống FGD và công nghệ đốt để giảm thiểu NOx).

Đối với hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP: được Công ty trang bị bộ lọc bụi tĩnh điện ESP của hãng Fujilong/ Trung Quốc với hiệu suất lọc bụi lên tới 99,67%.

Đối với hệ thống FGD: được Công ty trang bị hệ thống FGD của hãng Masulex-Entech sử dụng công nghệ phun đá vôi kiểu ướt để tách SOx trong khói thải, với hiệu suất khử đạt >90%.

Đối với công nghệ đốt để giảm thiểu NOx trong khí thải: Nhà máy đã áp dụng công nghệ đốt kiểu phân cấp để giảm thiểu khả năng tạo NOx.

Tích cực trong xử lý tro, xỉ phát sinh từ quá trình sản xuất.

nhiet dien hai phong chu trong cong tac bao ve moi truong va xu ly ton du tro xi

Thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo tiêu thụ lâu dài toàn bộ lượng tro, xỉ thải phát sinh, Công ty đã lập và triển khai thực hiện Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng theo Quyết định số 6021/QĐ-NĐHP ngày 24/10/2018. Công ty đã ký hợp đồng chuyển giao tro xỉ cho các đơn vị có chức năng xử lý tro xỉ để làm vật liệu xây dựng và đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD, bảo đảm đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường. Hiện nay, hầu hết lượng tro bay được các đơn vị tiêu thụ hết, chỉ có một phần rất nhỏ tro bay phải bơm lên hồ thải xỉ do yêu cầu vận hành hệ thống thải xỉ hoặc sự cố.

Hiện nay, lượng tro xỉ tại bãi thải xỉ của Công ty còn khoảng 520 ngàn tấn và sức chứa còn lại của bãi thải là hơn 3 triệu tấn (đáp ứng với 3 năm vận hành liên tục trong điều kiện không tiêu thụ được tro xỉ). Tuy nhiên với yêu cầu trong công tác bảo vệ môi trường, công ty đã lập đề án để xử lý lượng tro xỉ còn tồn đọng tại bãi thải xỉ. Công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ toàn bộ lượng tro xỉ tại bãi thải xỉ với 02 công ty: Công ty TNHH My Sơn khai thác tro xỉ tại nhánh phải, Công ty TNHH TMDV và XD Hưng Ngọc khai thác tro xỉ tại nhánh trái với khối lượng khoán là 155.500 tấn/năm cho mỗi đơn vị. Như vậy, dự kiến sau năm 2021 cơ bản lượng tro xỉ tại hồ sẽ được khai thác hết bảo đảm an toàn cho việc vận hành Nhà máy.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng luôn chấp hành và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường, Công ty có hệ thống xử lý khí thải, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, do yêu cầu về môi trường ngày càng khắt khe nên các quy định về lĩnh vực môi trường cũng thay đổi liên tục dẫn đến việc Công ty phải thường xuyên đầu tư, thay đổi thiết kế kỹ thuật nhằm đáp ứng được các yêu cầu theo quy định hiện hành. Đây là một khó khăn, thách thức rất lớn đối với Công ty và cần phải có lộ trình nhất định để thực hiện. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cần nhiều hơn nữa sự giúp đỡ, hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền thành phố Hải Phòng, địa phương và cơ quan chuyên môn trong việc triển khai thực hiện các dự án cải tạo, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới về môi trường để Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất và nhiệm vụ bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật./.

Giang Nam
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động