Ninh Bình chú trọng bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch

27/10/2022 13:08 Tăng trưởng xanh
Được xác định du lịch là một trong các ngành kinh tế mũi nhọn có tính bền vững, do đó công tác bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch trên địa bản tỉnh Ninh Bình được đặc biệt chú trọng.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Ninh Bình, công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, chất lượng dịch vụ du lịch được nâng lên.

Ninh Bình chú trọng bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch
Một phần Quần thể danh thắng Tràng An. (Ảnh: Ninh Mạnh Thắng)

Trong đó, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên thực hiện tuần tra, giám sát công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An để kiểm tra, theo dõi, nắm bắt, cập nhật tình hình đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan môi trường tại các khu, điểm du lịch và tình hình trật tự xây dựng, quản lý đất đai, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên các xã trong khu Di sản.

Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã thực hiện 1.422 lượt tuần tra, qua công tác tuần tra đã phối hợp UBND các xã và các ban, ngành có liên quan trong khu Di sản phát hiện và lập 221 biên bản làm việc xác định hành vi vi phạm về hoạt động sử dụng đất đai, trật tự xây dựng đối với 131 trường hợp.

Bên canh đó, ngành Du lịch lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lao động làm việc tại các doanh nghiệp và cộng đồng tham gia làm dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong năm 2021 đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho 129 học viên; tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền dành cho các cơ sở kinh doanh nhà hàng, lưu trú và cán bộ chủ chốt cấp xã, thôn tại xã Ninh Hải và xã Trường Yên về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Quần thể danh thắng Tràng An gắn với bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.

Trong năm 2022, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và các đơn vị kinh doanh du lịch.

Nhờ đó, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường du lịch trên toàn tỉnh ngày càng được nâng lên góp phần phát triển du lịch bền vững. Các khu, điểm du lịch, và doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã có sự chủ động hướng dẫn khách du lịch thực hiện quy định về bảo vệ môi trường; chủ động trang bị lại kiến thức về bảo vệ môi trường cũng như biện pháp ứng cứu trong trường hợp có sự cố cho nhân viên; cập nhật thông tin về tình hình môi trường cho du khách, nỗ lực bảo đảm an toàn cho sức khỏe, tính mạng của du khách.

Trần Chiến
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động