Quảng Nam ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 58 của Chính phủ

04/06/2023 16:35 Chính sách - Pháp luật
Tập trung thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày 31/5 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chung với sự vào cuộc của tất cả các Sở, ban, ngành, địa phương, … nhằm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp phát triển, chú trọng vào tháo gỡ các rào cản, khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn với phương châm “sớm nhất, hiệu quả nhất”.

Chủ động xây dựng chính sách và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với các biến động trong tương lai, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trọng tâm, trọng điểm, đón đầu các xu hướng kinh doanh mới; phát triển các mô hình kinh doanh mới dựa trên đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và kinh doanh bền vững; thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng mới và thực hiện các mục tiêu bền vững.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kế hoạch cũng vạch rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với một số Sở, ban, ngành, địa phương, … nhằm khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, rào cản về pháp lý để khơi thông nguồn lực đầu tư cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Và hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước. Cũng như thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh chủ động hội nhập quốc tế và đón đầu các xu hướng kinh doanh, thị trường mới.

Linh Nguyên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động