Quảng Ninh: Tăng cường các giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường từ các đơn vị sản xuất công nghiệp

21/05/2024 11:55 Tăng trưởng xanh
Sản xuất công nghiệp từ lâu nay đã và đang là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Nhận thức vấn đề từ sản xuất công nghiệp, Quảng Ninh chủ động tăng cường nhiều giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường từ các đơn vị sản xuất công nghiệp trong đó đặc biệt chú trọng đến các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất xi măng, nhiệt điện.
Tăng cường các giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường từ các đơn vị sản xuất công nghiệp hướng đến xây dựng một Quảng Ninh xanh và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội
Tăng cường các giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường từ các đơn vị sản xuất công nghiệp hướng đến xây dựng một Quảng Ninh xanh và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Tăng cường các giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường từ các đơn vị sản xuất công nghiệp

Ngoài việc chủ động yêu cầu các đơn vị sản xuất công nghiệp thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ môi trường, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các địa phương thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các nội dung đã cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, như: Chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, xử lý nước thải, khí thải, lắp đặt và vận hành liên tục hệ thống quan trắc môi trường tự động, thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo quy định…

Cùng với đó, tỉnh, địa phương và các ngành chức năng còn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; tăng cường kiểm tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Các Sở, ban, ngành đã xây dựng các quy chế phối hợp, xác định rõ trách nhiệm giữa các ngành, các cấp trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin, tiếp nhận và xử lý các tin báo, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn chủ động, tích cực đổi mới công nghệ khai thác, triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường. Tích cực chủ động trong chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ngành than hoàn thiện xây dựng và vận hành các trạm xử lý nước thải tập trung; đầu tư hệ thống ép bùn, lắng lọc và sử dụng tuần hoàn nước, cơ bản không thải ra môi trường. Tại các nhà máy tuyển than yêu cầu lắp đặt các máy phun sương dập bụi cao áp nhằm giảm bụi ra môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và công nhân lao động. Khuyến khích các doanh nghiệp khai thác, chế biến than đầu tư các xe tưới đường mỏ chuyên dùng công suất lớn nâng cao hiệu quả chống bụi tại khu vực khai trường, bãi thải, đường vận chuyển, kho bãi chứa than, kho cảng...

Đồng thời, tỉnh cũng chủ động giám sát, theo dõi các doanh nghiệp trong việc thực hiện lộ trình cải tạo phục hồi môi trường cho các khu vực khai trường, bãi thải cũ đã ngừng hoạt động; thực hiện thay đổi công nghệ đổ thải, có đê chắn chân bãi thải để bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng xung quanh; có công trình thu gom nước chảy tràn bề mặt đưa về khu vực xử lý…

Đối với các đơn vị hoạt động khai thác, chế biến đá trên địa bàn, tỉnh yêu cầu triệt để việc giảm phát thải bụi ra môi trường. Yêu cầu các đơn vị tập trung các giải pháp cụ thể để giảm ảnh hưởng bụi ra môi trường như lắp đặt nhà khung kín tại bộ phận sàng, bộ phận nghiền; lắp đặt hệ thống phun nước dập bụi…

Với các đơn vị sản xuất xi măng, nhiệt điện, yêu cầu các đơn vị chủ động đầu tư lắp đặt công tơ điện tử để đo điện năng tiêu thụ độc lập của hệ thống lọc bụi tĩnh điện ở các vị trí thuận lợi để cơ quan quản lý và người dân dễ dàng giám sát.

Nhiều chuyển biến tích cực từ các đơn vị sản xuất

Thời gian qua, nhờ vào việc tăng cường các giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường từ các đơn vị sản xuất công nghiệp, tỉnh cũng đã thu nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ các đơn vị sản xuất trong nỗ lực bảo vệ môi trường. Một số đơn vị đã và đang đầu tư lắp đặt hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường tự động, đầu tư hệ thống xử lý khí bụi. Một số đơn vị sản xuất xi măng còn nghiên cứu, thử nghiệm xử lý chất thải công nghiệp thông thường tại nhà máy; tận dụng tro, xỉ thải nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung... Điều này đã góp phần giảm thiểu phát thải ô nhiễm môi trường, tiết kiệm tài nguyên trên địa bàn.

Các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực chuyển mình để kịp thời đáp ứng sản xuất gắn với bảo vệ môi trường
Các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực chuyển mình để kịp thời đáp ứng sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, 6 Khu công nghiệp có dự án thứ cấp hoạt động và 5 Cụm công nghiệp đã hoạt động thì 6 Khu công nghiệp và 4 Cụm công nghiệp đã có trạm xử lý nước thải tập trung. Đối với Cụm công nghiệp Kim Sen chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tuy nhiên các nhà đầu tư thứ cấp đã có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. 100% các dự án hạ tầng Khu công nghiệp đã bố trí hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách riêng với thu gom, thoát nước thải… Các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động trong Khu công nghiệp đều đã xây dựng, bố trí kho lưu trữ chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh và ký hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định hiện hành.

Đặc biệt, cơ bản các chủ nguồn thải thuộc đối tượng phải thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ đều đã thực hiện lắp đặt, vận hành và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát. Toàn tỉnh hiện có 47 trạm quan trắc môi trường giám sát hoạt động xả khí thải và 87 trạm quan trắc môi trường giám sát nước thải.

Sự nỗ lực của Tỉnh, các Sở, ngành, địa phương và sự vào cuộc của các doanh nghiệp sẽ là động lực thúc đẩy lớn góp phần giúp môi trường trên địa bàn Quảng Ninh ngày càng chuyển biến tích cực, mang lại tín hiệu khả quan cho đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động