Chủ nhật 26/03/2023 10:26
Dòng sự kiện

Quy định mới về mức thu phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường năm 2023

13/02/2023 05:00
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định với mức thu từ 6 triệu đến 61 triệu đồng tùy thuộc vào tổng vốn đầu tư dự án và bắt đầu áp dụng từ ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Theo quy định, người nộp phí là các tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thực hiện thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan nhà nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường tổ chức thu phí thẩm định theo quy định tại thông tư này.

Quy định mới về mức thu phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường năm 2023
Bỏ rác thải đúng nơi quy định là bảo vệ môi trường (ảnh minh họa )

Cụ thể mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định là Tổng vốn đầu tư dự án dưới 10 tỷ đồng là 6 triệu đồng; Từ 10 đến 20 tỷ đồng là 9 triệu; trên 20 đến 50 tỷ đồng có mức thu 15 triệu đồng; từ 50 đến 100 tỷ đồng có mức thu 27 triệu đồng; từ trên 100 đến 200 tỷ đồng có mức thu 30 triệu đồng; từ trên 200 đến 500 tỷ đồng có mức thu 39 triệu đồng; từ trên 500 đến 1000 tỷ đồng có mức thu 44 triệu đồng; từ 1000 đến 1500 tỷ đồng có mức thu 48 triệu đồng; từ trên 1500 đến 2000 tỷ đồng có mức thu 49 triệu đồng; từ trên 2000 đến 3000 tỷ đồng có mức thu 51 triệu đồng; từ trên 3000 đến 5000 tỷ đồng có mức thu trên 53 triệu đồng; từ trên 5000 đến 7000 tỷ đồng có mức thu 56 triệu đồng và từ trên 7000 có mức thu trên 61 triệu đồng.

Tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan Nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì được trích để lại 70% tổng số tiền phí thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí và nộp 30% tổng số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2023 và bãi bỏ Thông tư số 35/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Kim Nguyên
Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động