Chủ nhật 29/03/2020 15:19

Sử dụng tro xỉ nhiệt điện trong san lấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

19/11/2019 09:55
Đó là đề tài nghiên cứu do Viện Khoa học và Công nghệ xây dựng thực hiện, nhằm nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá tác động môi trường và tính chất địa kỹ thuật của vật liệu tro xỉ của nhà máy nhiệt điện, với mục đích khẳng định khả năng sử dụng chúng làm vật liệu san lấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
Định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện
su dung tro xi nhiet dien trong san lap cho cong trinh dan dung cong nghiep va ha tang ky thuat
Đến năm 2020, cả nước sẽ tồn khoảng 109 triệu tấn tro xỉ tích lũy của các nhà máy nhiệt điện than.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài, TS. Đinh Quốc Dân cho biết, hiện nay, cả nước có 28 nhà máy nhiệt điện đang hoạt động, dự kiến sau năm 2020, với 43 nhà máy sẽ thải ra hơn 30 triệu tấn tro xỉ mỗi năm. Trong khi đó, hầu hết các nhà máy chỉ có bãi thải chứa tro xỉ trong khoảng 5 năm và chủ yếu là chôn lấp.

Theo thống kê, hiện mới chỉ có khoảng 10% lượng tro xỉ thải ra hàng năm được thu gom, sử dụng, còn lại 90% vẫn thực hiện tích chứa hoặc chôn lấp, là nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. Trước tình hình trên, đầu năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. Theo đó, đến năm 2020 phải xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao bảo đảm đáp ứng lượng tồn trữ tại bãi chứa của từng nhà máy nhỏ hơn tổng lượng phát thải của 2 năm sản xuất. Vì vậy, việc nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật là cần thiết và có ý nghĩa khoa học, kinh tế.

Đề tài nghiên cứu có 6 chương, gồm: Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Tổng quan về tồn chứa và sử dụng tro xỉ nhiệt điện; Chương 3: Đánh giá khía cạnh môi trường khi sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp; Chương 4: Các đặc trưng về thành phần và tính chất địa kỹ thuật của vật liệu tro xỉ nhiệt điện; Chương 5: Các vấn đề kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp; Chương 6: Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo tốt phục vụ nghiên cứu và triển khai và hình thành khung kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý và kỹ thuật thúc đẩy việc xử lý, sử dụng tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Một phần kết quả nghiên cứu thực hiện của đề tài là TCVN 12249:2018 “Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung” đã được công bố theo quyết định số 2847/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2018 của Bộ Khoa học Công nghệ và Dự thảo “Chỉ dẫn kỹ thuật - Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp”.

Thúy Hà
Xem phiên bản mobile