Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân ...
Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng viên cơ quan báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng viên cơ quan báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tóm lược: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ...
Quận ủy Đống Đa phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận ủy Đống Đa phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều ngày 13/3, Quận ủy Đống Đa tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024 trên địa bàn Quận.
Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng viết bài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng viết bài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Ngày 27/4, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tập huấn Kỹ năng viết bài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” cho các cơ quan báo chí địa phương và báo ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động