Bắc Giang: Nhiều nỗ lực trong việc đẩy nhanh tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp

Bắc Giang: Nhiều nỗ lực trong việc đẩy nhanh tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp

Với mức tăng IIP 5 tháng năm 2023 đạt 15,4% so với cùng kỳ năm trước, Bắc Giang đã vươn lên dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển sản xuất ngành công nghiệp. ...
TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng hệ thống thông tin địa lý cho hệ thống thoát nước

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng hệ thống thông tin địa lý cho hệ thống thoát nước

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho hệ thống thoát nước Thành phố thuộc ...
Nghiệm thu Dự thảo bộ Tiêu chuẩn TCVN “Hố thu nước cho tòa nhà”

Nghiệm thu Dự thảo bộ Tiêu chuẩn TCVN “Hố thu nước cho tòa nhà”

Mới đây, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo bộ Tiêu chuẩn TCVN “Hố Thu nước cho tòa nhà”.
Xử lý nước thải phi tập trung: Ưu điểm và khả năng áp dụng

Xử lý nước thải phi tập trung: Ưu điểm và khả năng áp dụng

Việc lựa chọn công nghệ để xử lý nước thải phi tập trung phải tuân thủ theo các quy định cụ thể như quy mô công suất trạm, thành phần và tính chất nước thải ...
ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng”

ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng”

Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) vừa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động