Chủ nhật 29/11/2020 14:33

Nghiệm thu Dự thảo bộ Tiêu chuẩn TCVN “Hố thu nước cho tòa nhà”

28/06/2020 21:36
Mới đây, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo bộ Tiêu chuẩn TCVN “Hố Thu nước cho tòa nhà”.
Công bố tiêu chuẩn Việt Nam về tro xỉ nhiệt điện đốt than dùng cho san lấp
nghie m thu du thao bo tieu chuan tcvn ho thu nuoc cho toa nha
Hố thu nước trong hệ thống thoát nước yêu cầu phải có xi phông.

Dự thảo do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, bao gồm 5 phần: Phần 1 - Hố thu nước trên sàn có xi phông với nút nước sâu ít nhất 50mm; phần 2: Hố thu nước trên sàn và trên mái không có xi phông; phần 3: Đánh giá sự phù hợp; phần 4: Nắp thu nước; phần 5: Hố thu nước có tấm chắn chất lỏng nhẹ. 

Theo KS. Phạm Bằng Hải - Đồng Chủ nhiệm đề tài cho biết, bộ Tiêu chuẩn TCVN “Hố Thu nước cho tòa nhà” được chuyển dịch tương đương từ Tiêu chuẩn BS EN 1253-1:2015.

Bộ Tiêu chuẩn này được áp dụng nhằm phân loại hố thu nước sàn sử dụng bên trong tòa nhà, đưa ra hướng dẫn nơi lắp đặt và quy định những yêu cầu trong thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và ghi nhãn hố thu nước sử dụng trong tòa nhà được chế tạo tại nhà máy, bằng bất kỳ vật liệu nào.

Hố thu nước trong hệ thống thoát nước yêu cầu phải có xi phông với độ sâu nút nước tối thiểu 50mm (các hố thu nước thoát sàn). Bộ Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các kênh thoát nước thẳng theo quy định trong Tiêu chuẩn EN 1433; phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga được quy định trong Tiêu chuẩn EN 124.

Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng đã thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu Dự thảo bộ Tiêu chuẩn TCVN “Hố Thu nước cho tòa nhà” đạt loại Khá.

Thu Vân

Đọc nhiều

dai-ichi
Xem phiên bản mobile