Vai trò của FDI trong phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may Việt Nam

Vai trò của FDI trong phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may Việt Nam

Ngành dệt may giúp tăng trưởng kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho một lực lượng lớn lao động, nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy các ngành sản xuất ...
Khoa học công nghệ mới trong bảo vệ môi trường ngành Dệt may

Khoa học công nghệ mới trong bảo vệ môi trường ngành Dệt may

Ngành Dệt may đáp ứng nhu cầu mặc của con người và tạo ra nhiều việc làm nhưng mặt trái của nó cũng gây ra ô nhiễm môi trường...Việc ứng dụng khoa học công nghệ ...
Phát triển bền vững ngành Dệt may, Da giày

Phát triển bền vững ngành Dệt may, Da giày

Để ngành Dệt may, Da giầy thực sự phát triển bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì việc đổi mới khoa học, công nghệ và thực hiện tốt các giải pháp, cơ ...
Nhiều doanh nghiệp dệt may thiếu đơn hàng đến quý IV

Nhiều doanh nghiệp dệt may thiếu đơn hàng đến quý IV

Mặc dù dự báo tình hình xuất khẩu sẽ cải thiện dần nhưng khó khăn đối với ngành dệt may còn kéo dài hết năm nay, do nhiều doanh nghiệp hiện chưa đủ đơn hàng ...
Quảng Ngãi: Tăng cường đổi mới khoa học, công nghệ hướng đến phát triển bền vững, xanh hóa ngành Dệt May và Da Giầy

Quảng Ngãi: Tăng cường đổi mới khoa học, công nghệ hướng đến phát triển bền vững, xanh hóa ngành Dệt May và Da Giầy

Trong bối cảnh thị trường kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, nhiều khó khăn thách thức từ nguồn cung ứng vật liệu, thị trường trong nước, việc tăng cường đổi mới khoa ...
Ngành dệt may ứng phó linh hoạt với bất ổn của thị trường

Ngành dệt may ứng phó linh hoạt với bất ổn của thị trường

Năm 2022, mặc dù đạt kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 44 tỷ USD nhưng ngành dệt may Việt Nam đã trải qua nhiều bất ổn của thị trường. Trong sáu tháng đầu năm, doanh ...
Ngành dệt may linh hoạt ứng phó với bất ổn của thị trường

Ngành dệt may linh hoạt ứng phó với bất ổn của thị trường

Năm 2022, mặc dù đạt kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 44 tỷ USD nhưng ngành dệt may Việt Nam đã trải qua nhiều bất ổn của thị trường. Trong sáu tháng đầu năm, doanh ...
Loại bỏ thuốc nhuộm từ nước thải ngành dệt may bằng bột gỗ

Loại bỏ thuốc nhuộm từ nước thải ngành dệt may bằng bột gỗ

Nước thải ngành dệt may là một trong những loại nước thải ô nhiễm nặng, phát sinh từ quá trình sản xuất, gia công hàng may mặc. Nước thải ngành dệt may có hàm lượng ...
Ngành công nghiệp dệt may với nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Ngành công nghiệp dệt may với nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Ngành công nghiệp dệt may là một trong những ngành gây ô nhiễm môi trường, do đó việc tìm kiếm các vật liệu mang tính bền vững, thân thiện với môi trường cũng như áp ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động