Tham vấn chuyên gia nhằm phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với du lịch nông thôn

Tham vấn chuyên gia nhằm phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với du lịch nông thôn

Ngày 18-19/11/2023, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Nông”.
Bắc Ninh: Môi trường sống khu vực nông thôn được cải thiện đáng kể

Bắc Ninh: Môi trường sống khu vực nông thôn được cải thiện đáng kể

Tiêu chí môi trường trong xây dựng dựng Nông thôn mới nâng cao tại Bắc Ninh ngày càng được chú trọng; các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường dần đi vào ...
Thọ Xuân đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Thọ Xuân đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp góp phần đắc lực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động; đồng thời là ...
Để rác không còn là gánh nặng môi trường nông thôn

Để rác không còn là gánh nặng môi trường nông thôn

Hiện nay, vấn đề xử lý rác thải ở nông thôn còn chưa được quan tâm đúng mức, còn khoảng 71% chất thải rắn sinh hoạt vẫn chủ yếu được xử lý theo hình thức ...
Nông thôn mới gắn với việc chung tay bảo vệ môi trường

Nông thôn mới gắn với việc chung tay bảo vệ môi trường

Người dân cần chung tay bảo vệ môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp - văn minh để Nông thôn mới Thừa Thiên Huế phải là nơi có môi trường, làng quê đáng ...
Xử lý rác thải thay đổi diện mạo nông thôn

Xử lý rác thải thay đổi diện mạo nông thôn

Giải quyết tốt vấn đề rác thải sẽ góp phần cải thiện chất lượng sống của nhân dân, góp thêm nét vẽ cho bức tranh nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động