Vĩnh Phúc: Phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

Vĩnh Phúc: Phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

Thông qua hội nghị đã giúp doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn Vĩnh Phúc nắm bắt kịp thời các quy định và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật ...
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chủ trì hội thảo chuyên đề Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp ...
Rà soát, đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản pháp luật về môi trường

Rà soát, đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản pháp luật về môi trường

Trong lĩnh vực môi trường, pháp luật là công cụ quan trọng để quản lý môi trường, tạo ra sự phối hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội thúc đẩy hoạt động bảo ...
Ninh Bình tăng cường quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Ninh Bình tăng cường quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngành môi trường Ninh Bình vừa ban hành văn bản gửi các địa phương về việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Bắc Ninh: Nỗ lực xử lý vấn nạn ô nhiễm môi trường làng nghề

Bắc Ninh: Nỗ lực xử lý vấn nạn ô nhiễm môi trường làng nghề

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật môi trường, ngành môi trường Bắc Ninh còn đang nỗ lực để từng bước xử lý hiệu quả vấn nạn ô nhiễm môi trường tại ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động