Vĩnh Phúc: Phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

18/11/2023 08:11 Phát triển Công nghiệp môi trường
Thông qua hội nghị đã giúp doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nắm bắt kịp thời các quy định hiện hành và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, gắn tăng trưởng kinh tế với đảm bảo thực hiện đúng các quy định về BVMT.

Mới đây, tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về BVMT cho các DN trong các khu công nghiệp KCN năm 2023.

Vĩnh Phúc: Phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Quang cảnh tại hội nghị.

Tại hội nghị, các DN đã được nghe đại diện phòng Quản lý môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc giới thiệu về những điểm mới của Luật BVMT năm 2020 và các văn bản dưới Luật (Nghị định số 08/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT, Nghị định số 45/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT).

Trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến những quy định trong BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hướng dẫn chi tiết về các thủ tục Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường, Đăng kí môi trường…

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về BVMT cho các DN trong các KCN năm 2023 đã thu hút sự tham gia của 100 DN. Thông qua hội nghị đã giúp DN trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nắm bắt kịp thời các quy định hiện hành và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực BVMT, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, gắn tăng trưởng kinh tế với đảm bảo thực hiện đúng các quy định về BVMT.

Minh Phú
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động