Bắc Ninh: Nỗ lực xử lý vấn nạn ô nhiễm môi trường làng nghề

02/12/2022 07:40 Tác động môi trường
Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật môi trường, ngành môi trường Bắc Ninh còn đang nỗ lực để từng bước xử lý hiệu quả vấn nạn ô nhiễm môi trường tại các làng nghề.

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TNMT tỉnh Bắc Ninh), năm 2022 đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Sở trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND Quy định một số chính sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 19/8/2022 triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Cùng với đó, tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng dự thảo Kế hoạch Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 – 2025.

Bắc Ninh: Nỗ lực xử lý vấn nạn ô nhiễm môi trường làng nghề
Năm 2022, Chi cục Bảo vệ Môi trường Bắc Ninh phối hợp với cơ quan chức năng xử phạt nhiều cơ sở sản xuất trong các làng nghề vi phạm pháp luật môi trường.

Cùng với đó, Chi cục môi trường phối hợp với Tổng cục Môi trường kiểm tra cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại cho 03 đơn vị, kiểm tra cấp Giấy phép nhập khẩu phế liệu cho 02 đơn vị; Phối hợp với PC05 - Công an tỉnh làm việc với các cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê và Phú Lâm, đã tiến hành niêm phong 01 cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê, kiểm tra đột xuất đối với 10 cơ sở; Phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra về thủ tục môi trường đối với 02 cơ sở; Tham gia đoàn kiểm tra theo Quyết định số 826/QĐ-STNMT ngày 15/12/2021 phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2022. Cùng với đó, ban hành văn bản gửi các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh về việc kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho kết nối và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban hành Hướng dẫn công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà.

Tuy nhiên, hoạt động quản lý, xử lý môi trường cũng gặp nhiều khó khăn khi ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp. Rác thải sinh hoạt tại các địa phương chưa có khu xử lý tập trung, điểm tập kết đã tràn đầy, rác thải đổ bừa bãi dọc các tuyến đường, kênh, mương, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến cảnh quan. Tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy đốt rác phát điện còn chưa đúng tiến độ, việc vận hành các lò đốt rác nhỏ, cấp bách chưa đạt được kết quả như kế hoạch đề ra, cơ chế chính sách để thanh quyết toán kinh phí vận hành các lò đốt gặp khó khăn.

Chính vì vậy, chi cục môi trường đã đặt ra mục tiêu trọng tâm năm 2023, hoàn thành 100% kế hoạch công tác và nhiệm vụ được giao năm tới, triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường theo Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 19/8/2022 triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại, báo cáo HĐND, UBND tỉnh.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025, nâng cao năng lực thẩm định, phê duyệt hồ sơ môi trường; thắt chặt quản lý chất thải và phế thải; giám sát hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, các khu xử lý chất thải sinh hoạt tập trung; đôn đốc các địa phương xây dựng các lò đốt công suất nhỏ, các nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt công nghệ cao thu năng lượng.

Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, tập trung phối hợp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các khu vực làng nghề, CCN trên địa bàn tỉnh. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án lĩnh vực môi trường; tập trung vào công tác quản lý chất thải, cải thiện chất lượng môi trường làng nghề, cụm công nghiệp.

Đông Hải
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động