TP. Hồ Chí Minh đối diện nhiều khó khăn trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt

TP. Hồ Chí Minh đối diện nhiều khó khăn trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt

Từ công tác thu gom, vận chuyển đến xử lý rác sinh hoạt tại nguồn là loạt khó khăn hiện nay mà TP. Hồ Chí Minh cần sớm tháo gỡ để tạo sự đồng thuận ...
Quảng Bình: Thiếu phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Quảng Bình: Thiếu phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, lượng rác thải sinh hoạt trong cộng đồng đang ngày càng tăng. Nhu cầu bảo vệ môi trường cũng theo đó mà tăng lên. Việc ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động